|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_FYNS_HF

FYNs HF-kursus

FYNS HF-KURSUS

Du kan vælge mellem forskellige fagpakker, som forbereder dig til den uddannelse, du overvejer her og nu, MEN HUSK: din hf åbner i princippet døre til alle videregående uddannelser.

HF Børn, læring og samfund

HF Børn, læring og samfund forbereder dig på en uddannelse, hvor du arbejder med samfund, børn, unge og voksne. HF Børn, læring og samfund samarbejder University College Lillebælt.
Fagpakkefagene er: Samfundsfag B, Psykologi C

HF Event og business

Fagpakken bringer dig tættere på erhvervslivet og forbereder dig på uddannelser, hvor du arbejder med forskellige finans- og økonomiproblemstillinger, samarbejder med mennesker – også internationalt. Fyns HF samarbejder med bl.a. Erhvervsakademiet Lillebælt.
Fagpakkefagene er: Matematik B, Erhvervsøkonomi C

HF Kommunikation

Fagpakken bringer dig bl.a. tættere på forskellige kommunikations- og mediemiljøer, hvor kunsten at formidle på en fængende måde står i centrum. Fyns HF samarbejder med bl.a. Fyens Stiftstidende, DR, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt.
Fagpakkefagene er: Samfundsfag B, Retorik C

HF Miljø

HF Miljø forbereder dig på en uddannelse, hvor du arbejder med forskellige miljømæssige problemstillinger, jordbrug og natur. HF Miljø samarbejder med Erhvervsakademiet Lillebælt.
Fagpakkefagene er: Biologi B, Kemi B

HF Sundhed

HF sundhed forbereder dig på en uddannelse, hvor du arbejder med forskellige sundhedsmæssige problemstillinger. HF Sundhed samarbejder bl.a. med University College Lillebælt.
Fagpakkefagene er: Kemi B/ Biologi B, Fysik C

HF Teknologi og it

HF Teknologi og it forbereder dig på en uddannelse, hvor du arbejder med teknologi og it eller samspillet mellem teknologi og it som det centrale. HF Teknologi og it samarbejder med bl.a. Erhvervsakademiet Lillebælt.
Fagpakkefagene er: Matematik B, Fysik C

HF Uniform

HF Uniform forbereder dig på en uddannelse, hvor du skal være i god fysisk form og derfor har et ønske om at styrke din fysik. HF Uniform samarbejder med bl.a. politiet.
Fagpakkefagene er: Idræt B, Samfundsfag B

HF Økonomi

HF Økonomi forbereder dig på en uddannelse inden for den finansielle sektor i meget bred forstand. HF Økonomi samarbejder med bl.a. Erhvervsakademiet Lillebælt. Fagpakkefagene er: Matematik B, Erhvervsøkonomi C

HF Uni Science og Medicin

HF Uni Science og Medicin forbereder dig på en universitetsuddannelse, hvor der er høje adgangskrav til dine naturvidenskabelige færdigheder. HF Uni Science og Medicin samarbejder med bl.a. Syddansk Universitet.
Fagpakkefagene er: Matematik A, Fysik B, Kemi B

HF Uni Sprog og kultur

På HF Uni Sprog og kultur bliver du god til engelsk og et andet fremmedsprog. Og du træner de studiefærdigheder, som du senere skal bruge på universitetet. HF Uni Sprog og kultur samarbejder med Syddansk Universitet.
Fagpakkefagene er: Engelsk A, Tysk fortsætter B eller Spansk A

Se mere om vores fagpakker her

På adgangskortet.dk kan du se, hvilke fag din drømmeuddannelse kræver

Optagelse

Du kan blive optaget på den 2-årige hf efter 9. eller 10. klasse

Optagelse direkte fra 9. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakter.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse.
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver i 9. klasse.
 • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 i de lovbundne prøver.

 

Optagelse direkte fra 10. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse.
 • Du skal have 10. klasseprøve (skriftlig og mundtlig) i dansk, matematik og engelsk.
 • Du skal have folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve i fysik/kemi.
 • Du skal have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasseprøve både mundtligt og skriftligt i tysk eller fransk.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du mulighed for at søge om optagelse alligevel og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen

Du har også mulighed for optagelse efter individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, hvis du har en anden baggrund – erhvervserfaring og/eller anden uddannelse. Du vil blive kontaktet med henblik på en personlig samtale hos en studievejleder.

Tilmelding

Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts. For ansøgere, der har været ude af folkeskolen i mindst ét år eller mere, er ansøgningsfristen til den 2-årige hf d. 15. marts. Ansøgninger efter 15. marts behandles også.