|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_FYNS_HF

Hvad er hf?

Hvad er 2-årigt hf?

På FYNs HF-kursus følger du den samme klasse i 2 år i de obligatoriske fag. Du arbejder derfor sammen med de samme kursister og det samme lærerteam i 2 år. Hf er bygget op af en række obligatoriske fag, fagpakker og frie valgfag. Fagpakken vælger du individuelt inden 2. hf efter dine behov og interesser.

Hvad kan hf bruges til?

En hf-eksamen giver ligesom de andre gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx) adgang til de videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at nogle uddannelser kræver bestemte fag på b-og a-niveauer. Også mange af de kortere videregående uddannelser kræver en hel hf-eksamen og relevante hf-fag.

Med en hf2 kan du komme videre på en lang række af uddannelser - læs mere her

En hf-eksamen består af:

1. Introduktionskursus

2. Obligatoriske fag

 • Dansk A-niveau, 1. og 2. år, med både skriftlig og mundtlig eksamen
 • Engelsk B-niveau, 1. og 2. år, med både skriftlig og mundtlig eksamen
 • Matematik C-niveau, 1. år, med både skriftlig og mundtlig eksamen
 • Praktisk/musisk fag, C-niveau, 1. og 2. år
 • Naturvidenskabelig faggruppe 1. år (biologi, geografi og kemi – alle C-niveau), med flerfaglig mundtlig eksamen)
 • Kultur-og samfundsfagsgruppen 1. og 2. år (historie B-niveau, religion og samfundsfag – begge C-niveau), med flerfaglig mundtlig eksamen)
 • Læs mere om de obligatoriske fag her

 

3. Fagpakker

HF Børn, læring og samfund
HF Event og business
HF Kommunikation
HF Miljø
HF Sundhed
HF Teknologi og it
HF Uniform
HF Økonomi
HF Uni Science og Medicin
HF Uni Sprog og kultur
Læs mere om fagpakkerne her

 

   Frie valgfag

 • Billedkunst C og B
 • Biologi B
 • Datalogi C
 • Engelsk A
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Fysik C og B
 • Historie A
 • Idræt C ogB
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Musik C og B
 • Psykologi C og B
 • Religion B
 • Retorik C
 • Samfundsfag B
 • Spansk B
 • Tysk B

 

4. Værkstedsundervisning

5. Større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne, 2. år, (4. semester)

 • Læs mere om den større skriftlige opgave her