|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_FYNS_HF

Årsplan

Årsplan 2017-18

Uge

Dato

Tid

Aktivitet

31 1. august 2017 08.00 Kontoret åbner/lærermøder på skolen
32 7. august 2017 08.30 Lærermøde på skolen
32 8. august 2017 08.30 Fælles pædagogisk dag i Kottesgade
33 14. august 2017 09.00 2. hf-klasserne skolestart
33 16. august 2016 09.00 1. hf skolestart
35 uge 35 og 36 2017   1. hf introtur, skiftevis éndagsture 
36 8. september 2017   1. hf - Munke Mose games
36 8. september 2017 18.00 Introfest
42 16. - 20. oktober 2017   Efterårsferie/Undervisningsfri periode
51 20. december 2017   Juelafslutning
51 21. december 2017 - 1. januar 2018   Juleferie/undervisningsfri periode
1 2. januar  2018   Mulig eksamensdag/undervisningsfri
7 12. - 16. februar 2018   Vinterferie/undervisningsfri periode
13 16. - 28. marts 2018   Undervisningsfri periode
13 29. marts - 2. april 2018   Påske
17 27.  april 2018   Store Bededag
19 10. maj 2018   Kr. Himmelfart
20 18. maj 2018   Sidste undervisningsdag
21 23. maj 2018   Første eksamensdag
26 27. juni 2018   Sidste eksamensdag
26 27. juni 2018   Gallafest
26 29. juni 2018 10:00 Dimission
27 2. - 6. juli 2018   Undervisningsfri periode
28 9. juli - 3. august 2018   Sommerferie