|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_SVENDBORG

Skolens profil

Profil for afdelingen SvendborG

Hvad vil og hvad kan HF & VUC FYN SVENDBORG tilbyde dig?

Vi er til stadighed optaget af at gøre HF & VUC FYN til et godt sted at lære og være. Vi arbejder målrettet med måder at formidle fagene på, for at kunne tilbyde en spændende og varieret undervisning. Vi byder dig velkommen til undervisning af høj kvalitet i et voksenpædagogisk miljø med en atmosfære af glæde og engagement.

VORES værdier

Der bliver lagt vægt på at tage HF & VUC FYNs værdigrundlag alvorligt. Nøgleordene i HF & VUC FYNs værdigrundlag er

engagement, humor, respekt og ansvarlighed

Det betyder først og fremmest, at det skal være sjovt at gå i skole eller på arbejde hos os. Men det betyder også, at det forventes, at man tager sine opgaver alvorligt – om man er kursist, lærer, kontorassistent, pedel eller hvilken som helst anden person, der har sin dagligdag på skolen. Det er nemlig en forudsætning for, at det bliver sjovt for os alle.

Hvis vi alle engagerer os i det, vi er her for, tager ansvar ved at gøre vores bedste og viser respekt for hinanden, giver vi også hinanden de bedste betingelser for at få et udbytte af at være her – og for at have det sjovt imens.

Derfor lægger vi stor vægt på, at du som kursist overholder studie- og ordensreglerne. Et vigtigt element heri er at leve op til skolens krav om studieaktivitet. Det vil sige, at du møder velforberedt til samtlige timer, deltager aktivt i undervisningen, og at du afleverer alle skriftlige opgaver til tiden. På den måde hjælper du ikke bare dig selv – du skaber også gode betingelser for de andre kursister.

Vær med til at skabe optimale betingelser for, at skolen er et trygt, rart og sjovt sted at være!