|  log ind  |  faq  |  a-z  |

Tag en gymnasial uddannelse på to år

Tag en gymnasial uddannelse på to år

Kunne du tænke dig en målrettet gymnasial uddannelse? Det får du en unik mulighed for, hvis du vælger FYNs HF-kursus, hvor du kan tage en 2-årig hf-eksamen med forskellige retninger. Det er ideelt, hvis du fx drømmer om at komme ind til politiet, på pædagoguddannelsen eller på en naturvidenskabelig eller sproglig uddannelse. Vi tilbyder en gymnasial uddannelse i et studiemiljø med en typisk alderssammensætning mellem 17 og 22 år – dog også både ældre og yngre kursister. I alt er vi ca. 360 elever fordelt på 14 HF-klasser.

Her på siden kan du læse mere om:

 • Strukturen i klasser og fag på vores 2-årige hf
 • Hvordan en 2-årig gymnasial uddannelse er bygget op af obligatoriske fag og valgfag

 

Har du spørgsmål, og er du interesseret i at tage din gymnasiale uddannelse her på FYNs HF-kursus, skal du blot kontakte os på 62 65 65 80 eller fynshf@vucfyn.dk. Du finder naturligvis også meget mere information her på hjemmesiden.

Læs mere her 

2-årig HF som din gymnasiale uddannelse

Når du vælger FYNs HF-kursus, får du en gymnasial uddannelse på to år. Du kommer til at gå i den samme klasse og have de samme lærere i flere fag i begge år, så du får både socialt sammenhold og faglig kontinuitet. Uddannelsen er bygget op af de obligatoriske fag, som du kan supplere med flere valgfag på tværs af klasserne efter dine individuelle interesser og faglige behov. Ligesom andre gymnasiale uddannelser giver også en 2-årig hf adgang til de videregående uddannelser. Du skal blot være opmærksom på, at mange uddannelser har særlige krav til fag på A- og B-niveau.

Indholdet i en gymnasial uddannelse på HF

Tager du hf som din gymnasiale uddannelse, kommer du igennem et introduktionskursus, en række obligatoriske fag, nogle valgfag, værkstedsundervisning og til sidst en større skriftlig opgave på 3. semester (2. år).

De obligatoriske fag ser sådan her ud:

 • Dansk A-niveau og engelsk B-niveau, 1. og 2. år, samt matematik C-niveau med både skriftlig og mundtlig eksamen 1. år
 • Idræt C-niveau, 1. år
 • Praktisk/musisk fag, C-niveau, 1. og 2. år
 • Kultur- og samfundsfagsgruppen, 1. og 2. år, (består af historie B-niveau, religion og samfundsfag på C-niveau), flerfaglig mundtlig eksamen
 • Naturvidenskabelig faggruppe 1. år, (består af biologi, geografi og kemi på C-niveau), også flerfaglig eksamen

 

Inden for valgfag kan du vælge at sammensætte dem på en af følgende måder:

 • Engelsk på A-niveau og et fag på C-niveau samt et fag på B-niveau
 • Et fag på A-niveau og to fag på C-niveau
 • To fag på B-niveau og et fag på C-niveau
 • Engelsk på A-niveau og to fag på B-niveau

 

Du kan læse mere om valgfagene og de obligatoriske fag her på hjemmesiden. Hvis du ellers har spørgsmål omkring en gymnasial uddannelse på vores 2-årige hf, er du meget velkommen til at kontakte os på 62 65 65 80 eller fynshf@vucfyn.dk.

Læs mere her