|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_NYBORG

Klar til erhverv

klar til erhverv

Vil du gerne have en erhvervsfaglig uddannelse, og mangler du eksamen i kernefagene dansk, engelsk, naturvidenskab og matematik?
- så er vores ’Klar til erhverv’-pakke noget for dig.

Klar til erhverv er for dig, som:

  • ønsker at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse eller Grunduddannelse for voksne
  • taler og forstår dansk
  • har behov for at dygtiggøre sig i dansk, matematik, naturvidenskab og engelsk
  • kan forvente et konkret og målrettet forløb med et delvist erhvervsorienteret indhold i fagene

Indhold

Du vil opleve at skulle arbejde med branchefagligt ordkendskab samt at skulle læse relevante fagtekster. Derudover vil der også være traditionel fagundervisning, hvor der arbejdes med de basale færdigheder i det enkelte fag, fx grammatik, genrekendskab, stavning og regnemetoder.

Der vil være mulighed for besøg på virksomheder eller erhvervsuddannelser samt evt. brobygning.
HF & VUC FYN Nyborg vil i samarbejde med UU-vejledningen og Erhvervsskolerne hjælpe dig med tilmelding til den fortsatte erhvervsuddannelse.

Praktiske oplysninger

Der er holdstart løbende. Forløbet varer 19 uger. Undervisningen omfatter 26 timer om ugen og foregår på HF & VUC FYN Nyborg mandag til fredag. Lektier integreres så vidt muligt i de 26 timer. Tilmeldingsgebyret er kr. 480,- og du kan søge SU til forløbet.

tilmelding

Du kan tilmelde dig ’Klar til erhverv’ via studievejledningen på HF & VUC FYN i Nyborg.
Book en tid hos en avu-studievejleder på hjemmesiden vucfyn.dk/book.