|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

Avu

Ung på VUC?

VUC’s undervisning henvender sig først og fremmest til voksne over 18 år. MEN unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan optages på VUC, hvis bopælskommunen betaler for undervisningen - se nærmere under tilmelding.

Undervisningen på almen voksenuddannelse (avu) er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. Du kan tage et eller flere fag ad gangen. Du kan også kombinere avu-fagene med andre enkeltfag, f.eks. hf, Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Du kan vælge holdundervisning, individuelt tilrettelagt undervisning (fleksundervisning) og fjernundervisning. Der er løbende optag på alle hold, hvis du har det faglige niveau, der kræves til senere opstart.

Du kan afslutte et avu-forløb med en almen forberedelseseksamen, der sikrer dig optagelse på den 2-årige hf-uddannelse.

Almen forberedelseseksamen

For at tage en almen forberedelseseksamen skal du bestå prøver i følgende fag:

  • Dansk niveau F-E-D eller dansk som andetsprog niveau D
  • Matematik niveau D
  • Engelsk niveau D
  • Naturvidenskab på G-niveau eller højere, samt ét af følgende fag: historie, samfundsfag, tysk eller fransk på G-niveau eller højere.

 

Beviset sikrer optagelse til 2-årigt hf.

Niveauerne på avu (9. og 10. klasse)

Avu afsluttes på hhv. basisniveau og niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau.
Niveau D er det naturlige valg, hvis du vil fortsætte på hf.
Niveau G giver dig mulighed for at fortsætte på erhvervskole.

Tilmelding

Kontakt én af vores vejledere på www.vucfyn.dk/book.

  • Medbring dine eksamenspapirer, standpunktskarakterer el. lign. fra uddannelessteder
  • Er vejledere i tivl om dit faglie niveua, vil du blve testet i dansk, matematik og engelsk. Resultatet af testen afgør din optagelse og placering på niveau og hold.

 

Hvis du er under 18 år, skal du:

  • Kontakte din UU-vejleder
  • Udarbejde en uddannelsesplan med ønske om tilmelding til VUC sammen med din UU-vejleder
  • Sende uddannelsesplanen sammen med en ansøgning til Skoleafdelingen i din bopælskommune med ønske om, at kommunen betaler for din undervisning på VUC, indtil du fylder 18 år.
  • Hvis/når kommunen sender din tilmelding til VUC, afgør VUC, om du kan optages som ønsket - og sender dig besked herom.