|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

HF E-SPORT

HF ESPORT

VIL DU MED PÅ HOLDET?

Så kontakt studievejleder Helle Klodskov på mail hha@vucfyn.dk / tlf. 51 67 12 64.

Hvorfor hf e-sport?

Du kan tage din hf, mens du udvikler dit eSportstalent og netværk indenfor eSport.
Med HF eSport får du en kompetencegivende hf, som giver adgang til videregående uddannelser, samtidig med at du udvikler dig som eSportsudøver og introduceres for uddannelses- og jobmuligheder indenfor området.
At være en god eSportsudøver kræver mestring af discipliner som f.eks. overblik, planlægning, koncentration, samarbejde og kommunikation. Kompetencer, som også er i spil, når du tager en hf-uddannelse.
Undervisningen tager udgangspunkt i din interesse for computerspil og IT. I fagene inddrages og integreres fascinationen af spil, og vi lægger stor vægt på at gamificere undervisningen.
Vi deltager løbende i relevante eSportsevents fx ESL, konkurrencer og LANs.
Vi samarbejder med MARIENLYST E-SPORT, som står for eSportstræning - primært i Lol og CS:GO - og opbygger et netværk indenfor eSport. Derudover tilknyttes en eSportscoach, som støtter din talentudvikling.

Vælg HF E-SPORT fordi

 • Du udvikler kompetencer, som er relevante både for dit studie, og når du dyrker eSport
 • Du får mulighed for at dyrke din passion samtidig med, at du tager en fuld hf
 • Du udvikler dit talent og netværk indenfor eSport
 • Du kommer på studiebesøg i eSportsrelaterede virksomheder og i praktik på relevante videregående uddannelser fx multimediedesigner, datamatiker, ingeniør.

Hvad indgår i uddannelsen?

Fag

 

Øvrige aktiviteter

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kulturfaggruppen (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
 • Naturfagsgruppen (Kemi C, Biologi C, Geografi C)
 • Mediefag B
 • Datalogi C
 • Idræt C*
 • Matematik C-B*
 
 • Træning ved MARIENLYST E-SPORT
 • Virksomhedsbesøg
 • Skoleturnering
 • LANs
 • Studietur til udlandet

*Idræt C og Matematik C-B er valgfag, der eventuelt kan erstattes med andre valgfag.

Optagelseskrav

Du søger om optagelse via www.optagelse.dk senest 1. marts 2018. Du bedes også sende en mail til Helle Klodskov, hha@vucfyn.dk, så du kan blive indkaldt til en optagelsessamtale.
For at blive optaget skal du have en afgangseksamen (9. - eller 10. klasse). Til optagelsessamtalen vil vi vurdere dine studiekompetencer og din motivation. 

Hvad med Økonomien?

Du kan søge SU efter gældende regler. Se mere her
Det koster 400 kr. pr. mdr. i 10 mdr./år  at træne i MARIENLYST E-SPORT. Denne del er obligatorisk. Endvidere vil der være udgifter i forbindelse med studietur på andet år og diverse LANs.

Start & Sted

HF eSport starter august 2018.
Undervisningen foregår på HF & VUC FYN Odense, Kottesgade 6-8, 5000, Odense C. Vi har et helt nyt eSportsrum som kan benyttes i og udenfor undervisningen.