|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_OPTAGELSE

Optagelse

Optagelse

Optagelse på avu, hfe, FVU og OBU

Optagelse sker ved personlig samtale med en vejleder.

Der er to muligheder for at bestille tid hos en vejleder:

  • Ring til din lokale uddannelsesafdeling - se telefonnumre her
  • Reserver en tid på her på hjemmesiden - vælg afdeling her - skriv meget gerne på tidsbestillingen, hvad du vil tale med vejlederen om. Medbring evt. eksamens- og kursusbeviser.

Her på hjemmesiden kan du også finde de fag vi tilbyder - klik her  - HUSK at du først er optaget på holdet, når du har betalt kursusgebyret!

optagelse på 2-årigt hf   

1. For ansøgere der har forladt folkeskolen mindst ét år før start på hf2 eller hf-søfart

Ansøgningsfristen til start i august er 15. marts. Du skal søge på optagelse.dk.

Hvis du vil søge den 2-årige hf, skal du søge på optagelse.dk (på FYNs HF-kursus kan du dog også rekvirere et ansøgningsskema – læs om optagelses-proceduren her. Det samme gælder på hf-søfart i Svendborg - se her). Det er skolens vurdering af dine personlige og faglige kvalifikationer, der afgør om du kan optages. Du skal derfor være forberedt på, at du evt. kan blive indkaldt til en optagelsessamtale med en studievejleder. På ansøgningsskemaet kan du prioritere to alternative ønsker. Hvis du afleverer ansøgningsskema til flere hf-kurser, forringer du din indflydelse på prioriteringen.

2. For ansøgere der afslutter 10. klasse ved sommereksamen

Ansøgningsfristen er 1. marts. Du skal søge på optagelse.dk. Du optages, hvis du inden hf-kurset starter:

  • har afsluttet folkeskolens 10. klasse, eller har gennemført en tilsvarende undervisning.
  • har udarbejdet en uddannelsesplan, hvori din UU-vejleder vurderer, at du vil kunne optages på hf uden prøve.
  • har aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk - skriftligt og mundtligt.
  • har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi. Folkeskolens 10. klasse-prøve i fysik/kemi kan erstatte afgangsprøven i fysik/kemi. (Når fagene biologi og geografi fremover indgår i folkeskolens afgangsprøve, vil disse fag også være en del af optagelsesbetingelserne.)
  • har aflagt folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasse-prøve i tysk eller fransk (mundtlig prøve samt, hvis du har aflagt 10.klasse-prøve, skriftlig prøve).

Hvis din UU-vejleder indstiller, at du skal til uddannelsesparathedsvurdering (UPV) vil du blive indkaldt. Hvis du ikke opfylder de faglige krav kan du blive indkaldt til en optagelsesprøve.