Book

Videreuddannelse, dét holder vand

I løbet af foråret har medarbejdere fra VandCenter Syd i Odense gået til FVU-undervisning på HF & VUC FYN. Målet har været at styrke medarbejdernes evner i mundtlig og skriftlig dansk og at ruste virksomheden til en fremtid med stor teknologisk udvikling.

25 medarbejdere fra VandCenter Syd har i løbet af de sidste 3 måneder lagt værktøjet på hylden én dag om ugen og taget den korte tur fra arbejdspladsen på Vandværksvej til Kottesgade. Her har den stået på dansk- og ordblindeundervisning med HF & VUC FYNs undervisere.

100 medarbejdere screenet

Forud for undervisningen er alle medarbejdere blevet screenet for at få afdækket deres behov for efteruddannelse, forklarer områdechef Andreas Bassett:

”Vi har fået testet ca. 100 medarbejdere indenfor det driftsmæssige område i dansk og matematik. Enkelte medarbejdere vidste allerede, at de var ordblinde og andre har fået svar igennem testen. Generelt har folk fået et godt billede af deres niveau ift. dansk og matematik, og som virksomhed har vi fået et godt overblik over, hvor vi skal sætte ind både med ordblinde- og danskundervisning.”

Værktøjer man faktisk kan bruge til noget

Tre af de medarbejdere, der har fået undervisning på VUC i løbet af foråret er Helle Henriksen, Steen Mathiasen og Henning Jørgensen. For alle tre har uddannelsesforløbet været en øjenåbner til de nye muligheder og metoder som er kommet til, siden de sidst sad på skolebænken.

”Man ved jo ikke, hvad man skal forvente, når man starter på sådan et forløb. Man tænker, om man skal igennem det gamle igen eller om det er noget helt nyt”, fortæller Steen Mathiasen, der i løbet af undervisningen er blevet introduceret til en række nye værktøjer til ordblinde, som han nu bruger i sin dagligdag.

”Jeg bruger min telefon til at indtale beskeder og så skriver den teksten for mig, hvis jeg har problemer med at stave til nogle ord. Hvis jeg skal sidde og skrive ved computeren, så sidder jeg og tænker for meget over det.”

Faglig udvikling og større tro på egne evner

For Helle Henriksen har det især været godt at kunne følge med i sin egen faglige udvikling i løbet af uddannelsesforløbet.

”Første dag til undervisningen skulle vi skrive en historie, og vi fik hver især udleveret en mappe, hvor vi løbende skulle skrive ned, hvad vi havde lært. En af de sidste dage skulle vi så skrive en historie igen og vores lærer sagde, at hun kunne tydeligt se, hvordan vi havde rykket os.”

En udvikling, der påvirker arbejdet, men også privatlivet, mener Helle Henriksen.

”Jeg bruger det også i det daglige. Når jeg skulle sende SMS’er tidligere, var jeg altid lidt bange for, at jeg skulle stave noget forkert. Nu synes jeg, det er rart, at man kan stole lidt mere på sig selv og sige - det kan du jo godt, fortæller Helle, som bakkes op af Henning Jørgensen.

”Det er jo generel viden, det kan man jo bruge på andet end arbejde.”

En investering i uddannelse

Udviklingen af medarbejdernes kompetencer skal ses som en investering, både i den enkelte medarbejder, men også i VandCenter Syds fremtid – en fremtid som stiller nye krav og hvor teknologien vil fylde stadig mere i hverdagen. Det mener områdechef Andreas Basset.

”Tingene udvikler sig og teknologien vinder mere frem. Der er kommet meget mere overvågning i vores systemer, mere automation og vi har bl.a. gang i projekter med robotter. Og det er en udvikling, som vi forventer vil tage endnu mere fart i fremtiden", lyder vurderingen fra Andreas Bassett, der mener at efteruddannelse spiller en vigtig rolle i at ruste medarbejderne til fremtidens krav.

”Det er vigtigt, at vi ruster vores medarbejdere til at skabe et fundament for at kunne tilegne sig nye faglige kompetencer igennem uddannelse og kurser. Det kræver jo også, at man som medarbejder har et godt udgangspunkt, når vi snakker dansk og matematik. En uddannelse i dag er jo ikke den samme, som den var for 20 år siden.”

Fremtiden stiller nye krav

Og der er løbet meget vand under broen de sidste 20 år. Det kan Steen Mathiasen skrive under på. Teknologi har ændret måden, vi kommunikerer på. Og det kan mærkes i hverdagen, hvor telefonsamtaler er erstattet af e-mail og hvor mundtlige overleveringer af arbejdsopgaver nu foregår på skrift. Da Steen startede på VandCenter Syd tilbage i 1994, så hverdagen meget anderledes ud.

”Dengang sagde man jo bare, du laver bare det og det, og man skulle være heldig, hvis man overhovedet fik et ID-kort. Nu skal man jo sidde foran en computerskærm og forholde sig til mange flere ting og kravene til dokumentation er meget større.”

Mere uddannelse i sigte

Efter sommerferien vil HR og tillidsrepræsentanter fra VandCenter Syd sætte sig sammen og evaluere på forløbet og tage stilling til det videre behov for efteruddannelse, og Andreas Bassett ser optimistisk på muligheden for flere forløb på VUC, nu hvor de første medarbejdere har dyppet en tå i vandet og er vendt tilbage med positiv respons.

”Nu er det jo primært dansk, vi har haft fokus på, så det næste er måske matematik, og så kigger vi også på IT-kompetencer. Det er helt klart noget, som vi overvejer at gøre noget mere ud af. Der kan også være nogle af dem, som ikke har været med i første omgang, som kunne have en interesse i at gennemgå et forløb, nu hvor de har hørt, at det ikke er så farligt”, lyder konklusionen.