Book
Forstander Asger Rasmussen
FYNs HF  
Afdelingsledere Vibeke Lauritsen (administration og IT), Birthe Slot Andersen (pædagogisk udvikling og information)
Datavejledere Søren Hellesøe Rasmussen, Theis Hansen, Cecilia Berndt Andersen
Webredaktør Birthe Sloth Andersen
Arbejdsmiljørepræsentant Jesper Nielsen
Studievejledere Bodil Kragh, Janne Risbjerg Andreasen
Administration Marlene Amtrup Gundorph, Maibritt Lundsgaard Persson
Teknisk serviceleder Bjarne Madsen, Lasse Egebjerg Larsson
LLMIO Asger Rasmussen, Vibeke Lauritsen, Emil Lyager Melbye, Marlene Korsgaard, Marlene Amtrup Gundorph, Theis Hansen, Bjarne Madsen, Jesper Nielsen
Ærø  
Afdelingsleder Morten Kjerulff
It-ansvarlig Per Thomas Reimer Jensen
It-vejleder Per Thomas Reimer Jensen, Morten Kjerulff
Informationsansvarlig Morten Kjerulff
Webredaktør Per Thomas Reimer Jensen
Arbejdsmiljørepræsentant Klaus Fynsk Norup
Studievejleder Julie Marie Mortensen, Tove Rindom
Administrativt personale Benthe Jørgensen
Pedel Fabian Thumilaire
LLMIO Morten Kjerulff (afdelingsleder), Sine Lundby (hf), Julie Marie Mortensen (avu), Kirsten Søndergaard (tillidsrepræsentant (suppleant)), Klaus Fynsk (arbejdsmiljørepræsentant), Benthe Jørgensen (tap)
Fælles for afdelingen  
Formandskab for lokalt PR Emil Lyager Melbye, Nanna Rosenqvist Nielsen
Formandskab for lokalt Kursistråd Mads Magnus Eriksen (formand, FHF), Silas Holmberg og Christina Ilg Bøgh Bering (Formænd, Ærø)
GL-TR Marlene Korsgaard
Lokalt MIO Asger Rasmussen, Morten Kjerulff, Marlene Korsgaard, Kirsten Søndergaard