Spring til hovedindhold
Book

EU projekt CorSer

EU projekt CorSer, ”Coordination of help for students with dyslexia - right service, right time” er et Erasmus+ K2 EU projekt, der skal sikre bedre undervisning og adgang til IT-værktøjer til ordblinde unge i Letland og Rumænien.

Projektet med det mundrette navn EU projekt CorSer, ”Coordination of help for students with dyslexia - right service, right time” er et Erasmus+ K2 EU projekt, der skal sikre bedre undervisning og adgang til IT-værktøjer til ordblinde unge i Letland og Rumænien.

Baggrunden for projektet er arbejdet med implementeringen af en ny lov, som netop er vedtaget i Rumænien, der ligesom i Danmark, skal sikre unge med ordblindhed adgang til IT-hjælpemidler og målrettet undervisning.

I den forbindelse har HF & VUC FYN i Odense og Søndersø over 5 dage i uge 35 afholdt workshops med repræsentanter fra bl.a. den Lettiske Ordblindeforening og den rumænske NGO EDU TRANSILVANIA Association, der mødte danske lærere, forældre, kursister, forskere og ikke mindst udviklere af uddannelsesmæssige IT-værktøjer til ordblinde.

Alt i alt deltog ca. 70 personer i forskellige workshops om emner som bl.a. screening, OBU-test, kompenserende IT, E-sport og digitalt undervisningsmateriale til både ordinær- og fjernundervisning.

Målet med projektet er at udveksle erfaringer mellem lærere og uddannelsesfagfolk om god praksis i arbejdet med identifikation, udredning og undervisning af ordblinde i grundskolen og på gymnasialt niveau. Alt sammen for at sikre at unge til trods for deres ordblindhed udvikler gode læse- og skrivefærdigheder og lærer at bruge IT-værktøjer.

Næste skridt i projektet bliver en workshop i Rumænien til februar.