Book

Eksamen i coronaens tid

Her på siden kan du læse, hvordan vi forventer at eksamen kommer til at foregå på de forskellige niveauer. Der er dog områder, hvor alle detaljer ikke er på plads endnu, så der kan ske ændringer.

2. hf samt 3. årgang på hf-søfart og hf-ordblinde

Eksamen

Du skal til 2 skriftlige eksamener: dansk A og engelsk B. Hvis engelsk B er taget ved vintereksamen, skal du til skriftlig eksamen i matematik B, matematik A eller engelsk A, hvis du har et af disse valgfag.

Du skal til 2 mundtlige eksamener: dansk og eksamensplanens sidste fag. Hvis mundtlig dansk er planens sidste fag, bliver der mundtlig eksamen i planens næstsidste fag.
Eksamen forventes afholdt i juni.

Eksamensplanen offentliggøres senest d. 11. maj. Datoerne for de skriftlige prøver fastholdes.

I alle andre eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Standpunktskarakteren gives d. 10. – 15. juni.

Sidste undervisningsdag

Vi forventer, at undervisningen forlænges ind i juni.

1. hf samt 1. og 2. årgang på hf-søfart og hf-ordblinde

Ingen eksamen

Du skal ikke til eksamen til sommer, men den interne prøve (ASP) i naturfagsgruppen gennemføres.

I alle andre eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om. 

Standpunktskarakteren gives d. 10. – 15. juni. 

Sidste undervisningsdag

Vi forventer, at undervisningen forlænges ind i juni.

Hf-enkeltfag

Ingen eksamen

Du skal ikke til eksamen til sommer. I alle eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Standpunktskarakteren offentliggøres i Ludus Web d. 20. juni.

EPR-eksamen aflyses. Hvis du skulle have aflagt prøve i EPR i sommerterminen 2020, vil du stadig kunne få udfærdiget et bevis for en sammenstykket højere forberedelseseksamen, dog uden en karakter for eksamensprojektet. På beviset tilføjes en streg ud for eksamensprojektet.

Sidste undervisningsdag

Vi forventer, at undervisningen afsluttes d. 15. juni.

GSK, GIF og SOF

Ingen eksamen

Du skal ikke til eksamen til sommer. I alle eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Standpunktskarakteren gives d. 10. – 15. juni.

Sidste undervisningsdag

Undervisningen på SOF og GS forventes afsluttet som normalt.
På GIF forlænges undervisningen til 15. juni.

Hf-enkeltfag som selvstuderende

De mundtlige eksamener afvikles med intern censur og de skriftlige eksamener afvikles med ekstern censur.

Der gives ingen standpunktskarakterer. 

AVU

Ingen eksamen

Du skal ikke til eksamen til sommer. I alle eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Standpunktskarakteren offentliggøres i Ludus Web d. 20. juni.

Hvis du afslutter faget med faglig dokumentation, gennemføres den som normalt og som udgangspunkt virtuelt.

Sidste undervisningsdag

Vi forventer, at undervisningen forlænges ind i juni.

FVU

Hvis du går på trin 2 Matematik og trin 4 Læsning, får du en standpunktskarakter (bestået/ikke bestået), så du kan komme videre i uddannelse.

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Selvstuderende kan ikke få en standpunktkarakter og derfor heller ikke et bevis.

På alle andre trin vil du enten kunne gentage trinet eller fortsætte uden prøve/bevis.

Ordblindeundervisning

På ordblindeundervisning er der normalt ingen eksamen, og undervisningen fortsætter som normalt.

 

Identifikation i forbindelse med den faglige vurderingssamtale

Samtalen gennemføres virtuelt. Normalt skal man til eksamen fremvise billedlegitimation, hvis man bliver bedt om det. Ved den virtuelle samtale gælder samme regler. Når samtalen gennemføres vituelt - det vil sige at du og din lærer bruger kamera og kan se hinanden under samtalen – er billedlegitimation ikke nødvendig.

Men hvis du ikke har mulighed for at bruge kamera under samtalen, kan du i løbet af samtalen blive bedt om:

  • cpr. nr.
  • kursistnummer
  • pas, kørekort el. anden billed-legitimation (som fremsendes på mail eller mobiltelefon)