Book

​Klagevejledning vedr. afsluttende standpunktskarakterer som ophøjes til eksamenskarakterer

Særlig klagevejledning som følge af Covid-19

Alle standpunktskarakter offentliggøres den 16. juni (hf) og 21. juni (avu) 2021. Hvis du ønsker at klage over din karakter, gælder følgende:

 1. En klage skal indgives skriftligt og skal være fagligt begrundet
 2. Der fastsættes en frist på 5 kalenderdage for klage over en afsluttende standpunktskarakter. Fristen for hf er altså d. 21. juni og for avu d. 26. juni. 
 3. Klagen skal sendes til den afdeling af HF & VUC FYN, du er tilknyttet

Når vi har modtaget din klage, sker der følgende:

 • HF & VUC FYN afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs eller om den skal behandles. Hvis HF & VUC FYN afviser din klage, modtager du et skriftligt og begrundet svar senest 7 dage efter vi har modtaget klagen.
 • HF & VUC FYN kan bede læreren udarbejde en faglig udtalelse som svar på klagen. Du vil få tilsendt lærerens svar, og herefter har du en uge til at komme med dine yderligere kommentarer.
 • På baggrund af alle oplysninger træffer HF & VUC FYN en afgørelse, som kan gå ud på:
  - at den afsluttende standpunktskarakter fastholdes
  - at den afsluttende standpunktskarakter revideres, hvilket både kan medføre en højere eller lavere karakter end den oprindelige afsluttende standpunktskarakter
  - at du tilbydes en ny vurderingssamtale, evt. med en anden lærer
 • Du vil få skriftlig besked om afgørelsen senest 4 uger efter at du har indsendt klagen.


Hvis du bliver tilbudt en omvurdering, skal du acceptere tilbuddet inden for 5 kalenderdage efter at du har modtaget tilbuddet. Vær opmærksom på, at den nye bedømmelse kan resultere i en lavere karakter (§53, stk. 5).

Anke af skolens afgørelse

Du kan jf. §23 i Gymnasienødprøvebekendtgørelsen anke HF & VUC FYNS afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men dette gælder alene retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet efter §55, stk. 1 i Eksamensbekendtgørelsen, fx forhold der er relateret til vurderingssamtalen, indkaldelse, udelukkelse eller bortvisning fra samtalen. Klagen indsendes skriftligt via institutionen (HF & VUC FYN) inden for 2 uger fra afgørelsen.