Spring til hovedindhold
Book

HF Startup

HF Startup er din direkte vej til masser af uddannelser på Erhvervsakademiet. På kun 2 år!

Studiestart

August

HF Startup er for dig, som går med en iværksætter i maven og har lyst til at snuse lidt til, hvad det vil sige at arbejde med innovationsprocesser fra bunden af. Samtidigt bliver du rigtig god til matematik. Du bliver klædt på til masser af uddannelser på Erhvervsakademiet; f.eks. finans- og markedsføringsøkonom.

Med fagene Innovation C og Matematik B får du viden om, hvordan man starter innovationsprocesser op og udvikler gode ideer. Der er masser af praktiske øvelser, så du bliver god til at se værdien af teorien i forhold til virkeligheden. Det giver dig et godt fundament at stå på i de professionsuddannelser på erhvervsakademiet, som arbejder med iværksætteri og innovation. I løbet af uddannelsen er vi også på virksomhedsbesøg steder, hvor du f.eks. vil kunne opleve iværksættermiljøet i praksis.

Vi samarbejder også med Erhvervsakademiet på University College Lillebælt om et case-baseret forløb, hvor vi besøger dem i to dage, og du får mulighed for at få en forsmag på uddannelsesmiljøet på en videregående uddannelse. I løbet af forløbet bliver du trænet i de arbejdsformer, du vil møde, hvis du vælger at læse videre inden for området.

Studiemiljøet i Glamsbjerg

Du bliver en del af en stamklasse i de to år uddannelsen varer samtidig med, at du også i dine valgfag kan møde andre kursister på tværs af årgangene og kursister på hf-enkeltfag.

På den 2-årige hf-uddannelse arbejder vi hele tiden med at skabe en spændende og varieret undervisning, hvor koblingen til virkeligheden og aktuelle problemstillinger hjælper dig med at se formålet med de enkelte emner. Derfor kan du også regne med ture ud af huset i de forskellige fag og studierejser.

Vi arrangerer jævnligt foredrag, fredagsbarer og sociale aktiviteter. Du kan sætte dit eget præg på skolen, hvis du har lyst til at være med i skolens kursistråd. Glæd dig!

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • 1 af følgende fag: Mediefag C, Billedkunst C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C og Kemi C
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
  B, Samfundsfag C og Religion C
 • Filosofi C
 • Psykologi C

Fagpakke

 • Matematik B
 • Innovation C
 • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Børn og læring skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk. Vælg "FYNs HF".  

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder