Book

Fængselsbetjent­forløbet

Vores 1-årige fængselsbetjentforløb er din direkte vej til uddannelsen som fængselsbetjent. Få de hf-fag du skal bruge for at søge optagelse på kun et enkelt år.

Studiestart

August

Hvor

Alle undervisningssteder

Pris

2.200 kr.

Fag på fængselsbetjentforløbet

For at blive optaget på uddannelsen som fængselsbetjent skal du have 4 hf-fag og mindst 3 års erhvervserfaring.

Fagene på forløbet er:

Fag Timer pr. uge
Dansk C 3 timer
Engelsk C 3 timer
Samfundsfag C 3 timer
Valgfag på C-niveau 3 timer

NB! Vær opmærksom på, at du skal have 23 timer om ugen, hvis du skal være berettiget til SU (17 timer, hvis du har et barn under 7 år).

Om undervisningen

I undervisningen arbejdes der tværfagligt og projektorienteret, så du opnår de studiekompetencer, som fængselsbetjentuddannelsen lægger vægt på.

Studiestart

Næste hold på fængselsbetjentforløbet starter til august.

Økonomi

Forløbet koster 2.200 kr som betales til HF & VUC FYN. Når du har bestået prøven i hvert fag i forløbet, kan du få deltagerbetalingen for fagene i forløbet tilbage.

Optagelseskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-forløbet et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Vejledning

Til undervisningen er tilknyttet en fast vejleder, som løbende vil holde dig og dine medkursister orienteret, men du har også mulighed for individuel vejledning.

Optagelse

Optagelse foregår via studievejledningen. Book en samtale med en hf-vejleder.

Om uddannelsen til fængselsbetjent

Den lønnede uddannelse til fængselsbetjent tager 3 år. Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring i fængslerne og undervisning på fængslernes uddannelsescenter. Du skal være mindst 21 år for at blive optaget og derudover være i almindelig fysisk form, have et godt helbred og være ustraffet.

Læs mere om uddannelsen