Book

Pædagog­forløbet

Vores 1-årige pædagogforløb er din direkte vej til pædagoguddannelsen. Få de hf-fag du skal bruge for at søge optagelse via kvote 2.

Studiestart

August

Hvor

Alle undervisningssteder

Pris

2.200 kr.

Fag på pædagogforløbet

For at blive optaget på pædagogseminariet via kvote 2 skal du have 4 hf-fag.

Fagene på forløbet er:

Fag Timer pr. uge
Dansk A 11 timer
Engelsk B 8 timer
Samfundsfag C / 0-B 3/8 timer
Valgfag på C-niveau 3 timer

Om undervisningen 

I undervisningen arbejdes der tværfagligt og projektorienteret, så du opnår de studiekompetencer, som pædagogseminariet lægger vægt på.

På enkelte undervisningssteder, bl.a. i Odense og Svendborg, har du mulighed for at gå i en fast klasse. Tal med studievejlederen om mulighederne på dit undervisningssted.

HF & VUC FYN samarbejder med University College Lillebælt om pædagog-pakken. Du vil få mulighed for at komme i studieprakatik på pædagoguddannelsen og få tilbudt arrangementer og samtaler med studievejlederne.

Studiestart

Næste hold på pædagog-forløbet starter til august.

Økonomi

Forløbet koster 2.200 kr som betales til HF & VUC FYN. Når du har bestået prøven i hvert fag i forløbet, kan du få deltagerbetalingen for fagene i forløbet tilbage.

Pædagogforløbet er SU-berettiget. Du skal selv søge SU direkte på su.dk.

Optagelseskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-forløbet et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Vejledning

Til undervisningen er tilknyttet en fast vejleder, som løbende vil holde dig og dine medkursister orienteret, men du har også mulighed for individuel vejledning.

Optagelse

Optagelse foregår via studievejledningen. Book en samtale med en hf-vejleder.

Om pædagoguddannelsen

Uddannelsen til pædagog varer 3½ år og findes bl.a. i Odense og Svendborg. Blandt arbejdsområderne kan nævnes børn og unge (børnehaver, skolefritidsordninger, fritidsklubber m.m.), socialpædagogiske områder, f.eks. handicappede, døgninstitutioner for børn og unge (f.eks. skolehjem og ungdomspensioner) eller for voksne (f.eks. bofællesskaber og beskyttede værksteder).