Book

Socialrådgiver­forløbet

Vores 1-årige socialrådgiverforløb er din adgangsbillet til uddannelsen som socialrådgiver. Få de hf-fag du skal bruge for at søge optagelse via kvote 2.

Studiestart

August

Hvor

Alle undervisningssteder

Pris

2.200 kr.

Fag på forløbet

For at blive optaget på uddannelsen til socialrådgiver via kvote 2 skal du have 4 hf-fag.

Fagene på forløbet er:

Fag Timer pr. uge
Dansk A 11 timer
Engelsk B 8 timer
Samfundsfag B 8 timer
Psykologi C 3 timer

Om undervisningen 

I undervisningen arbejdes der tværfagligt og projektorienteret, så du opnår de studiekompetencer, som socialrådgiveruddannelsen lægger vægt på.

Fagene tones indholdsmæssigt, så de afspejler socialrådgiveruddannelsens 4 fagområder:

  • fagområdet socialt arbejde
  • det psykologiske og psykiatriske fagområde
  • det juridiske fagområde
  • det samfundsvidenskabelige fagområde

På enkelte undervisningssteder, bl.a. i Odense, har du mulighed for at gå i en fast klasse. Tal med studievejlederen om mulighederne på dit undervisningssted.

I forløbet vil der indgå besøg på socialrådgiveruddannelsen, hvor du vises rundt, orienteres om uddannelsen og følger undervisning. Der vil også være mulighed for at komme i studiepraktik på uddannelsen.

Studiestart

Næste hold på socialrådgiver-forløbet starter til august.

Økonomi

Forløbet koster 2.200 kr som betales til HF & VUC FYN. Når du har bestået prøven i hvert fag i forløbet, kan du få deltagerbetalingen for fagene i forløbet tilbage.

Socialrådgiverforløbet er SU-berettiget. Du skal selv søge SU direkte på su.dk.

Optagelseskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-forløbet et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Vejledning

Til undervisningen er tilknyttet en fast vejleder, som løbende vil holde dig og dine medkursister orienteret, men du har også mulighed for individuel vejledning.

Optagelse

Optagelse foregår via studievejledningen. Book en samtale med en hf-vejleder.

Om socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsen til socialrådgiver finder sted på University College, f.eks. i Odense, og varer 3½ år. Under uddannelsen er der praktikophold. Efter endt uddannelse arbejder mange i kommunale forvaltninger som sagsbehandlere, men også f.eks. fagforeninger, sygehuse, fængsler, frivillige organisationer og andre ansætter socialrådgivere.