Book

Sundheds­forløbet

Vores 1-årige sundhedsforløb er for dig, der gerne vil arbejde med helbred, sundhed, krop og velvære, fx som sygeplejerske, psykomotorisk terapeut eller ergoterapeut. Få de hf-fag du skal bruge for at søge om optagelse på en sundhedsfaglig uddannelse via kvote 2.

Studiestart

August og januar

Hvor

Alle undervisningssteder

Pris

2.200 kr.

Fag på forløbet

For at blive optaget på en sundhedsfaglig uddannelse via kvote 2 skal du have 4 hf-fag.

Fagene på forløbet er:

Fag Timer pr. uge
Dansk A 11 timer
Engelsk B 8 timer
Matematik, fysik, kemi eller biologi B (forudsætter C-niveau)* 8 timer
Psykologi eller samfundsfag C 3 timer

* I klasserne i Odense og Svendborg er faget biologi B valgt.

Om undervisningen i Odense og Svendborg

På enkelte undervisningssteder, i Odense og Svendborg, har du mulighed for at gå i en fast klasse, hvis du starter i august. I undervisningen arbejdes der tværfagligt og projektorienteret, så du opnår de studiekompetencer, som sundhedsuddannelserne lægger vægt på. Fagene tones indholdsmæssigt i sundhedsfaglig retning. Til klasserne er der tilknyttet en fast vejleder, som løbende vil holde dig og dine medkursister orienteret, men du har også mulighed for individuel vejledning.

Studiestart

Næste hold på sundheds-forløbet starter til august og januar (i januar kun i Odense).

Økonomi

Forløbet koster 2.200 kr som betales til HF & VUC FYN. Når du har bestået prøven i hvert fag i forløbet, kan du få deltagerbetalingen for fagene i forløbet tilbage.

Sundhedsforløbet er SU-berettiget. Du skal selv søge SU direkte på su.dk.

Optagelseskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-forløbet et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Optagelse

Optagelse foregår via studievejledningen. Book en samtale med en hf-vejleder.

Mød et par af kursisterne på Sundhedsforløbet og hør hvorfor de har valgt uddannelsen.