Book

Sundheds­forløbet

Vores 1-årige sundhedsforløb er for dig, der gerne vil arbejde med helbred, sundhed, krop og velvære, fx som sygeplejerske eller ergoterapeut. Få de hf-fag du skal bruge for at søge om optagelse på en sundhedsfaglig uddannelse via kvote 2.

Studiestart

August

Hvor

Alle undervisningssteder

Pris

2.200 kr.

Fag på forløbet

For at blive optaget på en sundhedsfaglig uddannelse via kvote 2 skal du have 4 hf-fag.

Fagene på forløbet er:

Fag Timer pr. uge
Dansk A 11 timer
Engelsk B 8 timer
Biologi B 8 timer
Psykologi C 3 timer

Om undervisningen

I undervisningen arbejdes der tværfagligt og projektorienteret, så du opnår de studiekompetencer, som de sundshedsfaglige uddannelser lægger vægt på. Fagene tones indholdsmæssigt i sundhedsfaglig retning.

På enkelte undervisningssteder, bl.a. i Odense og Svendborg, har du mulighed for at gå i en fast klasse. Tal med studievejlederen om mulighederne på dit undervisningssted.

Studiestart

Næste hold på sundheds-forløbet starter til august.

Økonomi

Forløbet koster 2.200 kr som betales til HF & VUC FYN. Når du har bestået prøven i hvert fag i forløbet, kan du få deltagerbetalingen for fagene i forløbet tilbage.

Sundhedsforløbet er SU-berettiget. Du skal selv søge SU direkte på su.dk.

Optagelseskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-forløbet et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Vejledning

Til undervisningen er tilknyttet en fast vejleder, som løbende vil holde dig og dine medkursister orienteret, men du har også mulighed for individuel vejledning.

Optagelse

Optagelse foregår via studievejledningen. Book en samtale med en hf-vejleder.

Mød et par af kursisterne på Sundhedsforløbet og hør hvorfor de har valgt uddannelsen.