Book

HF Bæredygtig innovation

Har du hovedet fuld af gode ideer? Og synes du, det er fedt at finde innovative og bæredygtige løsninger på verdens aktuelle problemstillinger?

Studiestart

August

Har du spørgsmål?

51 67 12 64
hha@vucfyn.dk

Hvor

Vil du gøre en forskel for vores fælles fremtid? Og vil du være med til at finde innovative og bæredygtige løsninger på verdens aktuelle problemstillinger?

På HF Bæredygtig Innovation kommer du til at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Vi har fokus på at benytte innovative metoder til at finde de kreative løsninger på lokalt og globalt niveau.

Du lærer at

 • Arbejde med innovative metoder og processer
 • Bruge projektledelse som arbejdsredskab
 • Skabe værdi for andre mennesker og deres omverden
 • Forholde dig aktivt til en række politiske, samfundsmæssige og økonomiske udfordringer
 • Skabe kontakt til organisationer og virksomheder
 • Indgå i samarbejde med forskellige eksterne partnere.

Undervisningen er præget af samarbejder med organisationer og virksomheder.

Adgang til videregående uddannelser

HF Bæredygtig Innovation er en almindelig hf, der giver adgang til korte- og mellemlange uddannelser. 

Du kommer i praktik på videregående uddannelser, så du får mulighed for at afprøve dine uddannelsesdrømme.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Design & Arkitektur C
 • Naturvidenskabelig faggruppe (Kemi C, Biologi C, Geografi C)
 • Kultur- og samfundsfagsgruppe (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)

Fagpakkefag/valgfag

 • Innovation B
 • Filosofi C

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Bæredygtig innovation skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Du vil derudover komme til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer dine studiekompetencer og din motivation.

Optagelse

Tilmeld dig HF Bæredygtig Innovation via www.optagelse.dk. Vælg "FYNs HF". 

SU

Du kan søge SU efter gældende regler.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på Kottesgade 2.

Vil du vide mere?

Kontakt studievejleder Helle Klodskov på tlf. 51 67 12 64 eller hha@vucfyn.dk