Book

HF BITE

BITE står for Bæredygtighed, Internationalisering, Teknologi og Etik: Fire hjørnesten, der danner grundlaget for denne hf-uddannelse.

Studiestart

August

Hvor

HF BITE

- en uddannelse med bid i

BITE står for Bæredygtighed, Internationalisering, Teknologi og Etik: Fire hjørnesten, der danner grundlaget for vores nye hf-uddannelse.

Undervisningen tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og sigter mod, at du opnår viden og kompetencer til at begå dig i en globaliseret og bæredygtig kontekst.

Vi arbejder med virkelighedsnære problematikker i alle fag, hvor vi fx undersøger, hvordan den teknologiske og digitale udvikling kan bidrage til at løse aktuelle problemstillinger.

Uddannelsen er for dig, der godt kan lide at involvere dig i samfundet både lokalt og globalt og brænder for at skabe et bæredygtigt samfund.

HF BITE er en udvidet hf, der giver adgang til de lange videregående uddannelser.

Du lærer at:

 • At arbejde med problemer og deres løsninger i både lokalt og globalt perspektiv
 • At skabe værdi for andre mennesker og deres omverden
 • At forholde dig aktivt i forhold til en række samfundsmæssige, politiske og økonomiske udfordringer

I løbet af de 2 år arbejder du med 4 store projekter, hvor vi dykker ned i en aktuel problemstilling i samarbejde med en virksomhed eller organisation.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Mediefag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe (Kemi C, Biologi C, Geografi C)
 • Kultur- og samfundsfagsgruppe (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)


Fagpakkefag/valgfag

 • Historie A
 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Informatik C
 • Filosofi C
 • Samfundsfag B

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF BITE skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Du vil derudover komme til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer dine studiekompetencer og din motivation.

Optagelse

Tilmeld dig HF BITE via www.optagelse.dk senest den 1. marts 2018. Vælg "2-årig hf i Odense".

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i Odense på Kottesgade 4 og 6.

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til.

Vil du vide mere?

Kontakt studievejleder Helle Klodskov på tlf. 51 67 12 64 eller hha@vucfyn.dk eller Sune Teichert på tlf. 62 65 68 38 eller ste@vucfyn.dk