Book

HF Innovation & Medier

Har du hovedet fuld af gode ideer og synes du det er fedt, når undervisningen rykker ud i den virkelig verden?

Studiestart

August

Har du spørgsmål?

51 67 12 64
hha@vucfyn.dk

Hvor

På HF Innovation & Medier kommer du til at arbejde med innovation i alle fag, og du lærer at se medier som en vigtig del af langt de fleste innovative processer. Du kommer til at arbejde med forskellige typer af medier (fx film, sociale medier osv.) og bliver trænet i at tænke dem ind som en integreret del i både projekter og den faglige undervisning.

Vi sætter fokus på at udvikle dine evner til at samarbejde, kommunikere og anvende din viden i praksis.

HF Innovation & Medier lærer dig at:

 • Arbejde med kreativ problemløsning
 • Planlægge og gennemføre medieproduktioner
 • Arbejde med målgrupper
 • Lave forretningsplaner
 • Udvikle og gennemføre events
 • Samarbejde og styrke dine personlige relationer

Undervisningen er præget af innovative metoder og projektarbejde, hvor du i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere udvikler events og omsætter viden til værdifulde løsninger.

Efter 2 år står du med en kompetencegivende hf-eksamen og et godt afsæt til videre uddannelse og karriere.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Mediefag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe (Kemi C, Biologi C, Geografi C)
 • Kultur- og samfundsfagsgruppe (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)

Fagpakkefag/valgfag

 • Innovation C
 • Mediefag C-B
 • Psykologi C
 • Valgfrit fag på C-niveau eller C-B-niveau

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Innovation & Medier skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Du vil derudover komme til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer dine studiekompetencer og din motivation.

Optagelse

Tilmeld dig HF Innovation & Medier via www.optagelse.dk. Vælg "2-årig hf i Odense". Du bedes også sende en mail til hha@vucfyn.dk om at du søger om optagelse.

SU

Du kan søge SU efter gældende regler.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på Kottesgade 4 og 6.

Studiestart

HF Innovation & Medier starter august 2018.

Vil du vide mere?

Kontakt studievejleder Helle Klodskov på tlf. 51 67 12 64 eller hha@vucfyn.dk