Book

HF Menneske og samfund

Er du i tvivl om hvilken retning, du vil gå? Så vælg HF Menneske og samfund og hold mulighederne åbne.

Studiestart

August

Uanset om du vil være pædagog, lærer, politibetjent, markedsføringsøkonom eller noget helt andet, så er du med HF Menneske og samfund sikker på at blive godt rustet til din fremtidige uddannelse.

Du får en uundværlig viden om psykologi og filosofi indenfor de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige arbejdsområder. Psykologisk indsigt i både individuelle og sociale processer, viden om moral, etik, værdier og træning i argumentation er nemlig grundlæggende for kompetencer, som kan bruges i alle
uddannelser og jobs.

Samtidig med de obligatoriske fag vælger du valgfag på de niveauer, du skal bruge for at sammensætte din egen individuelle 2-årige hf-uddannelse. Vi har en række valgfag
på både B og C-niveau, som du frit vælger to af.

Uddannelsen rummer også flere projekt/praktikperioder, hvor du kan få praktisk erfaring med den uddannelse eller det job, som du ønsker din hf-uddannelse skal føre til.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt C , Musik C eller Retorik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
  og Kemi C
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
  B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke

 • Filosofi C
 • Psykologi C
 • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Menneske og samfund skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder i Glamsbjerg