Book

HF Sprog og kulturer

HF Sprog og kulturer er for dig, der elsker sprog og gerne vil søge ind på en sproglig eller kulturfaglig videregående uddannelse.

Studiestart

August

Hvor

Har du en drøm om at komme til at arbejde med sprog og kultur? Så er HF Sprog og kulturer noget for dig. Du møder andre med samme interesse, og I vil sammen have et særligt fokus på at lære sprog og på at få indblik i andre kulturer. Og I vil få mulighed for at rejse ud og opleve sproget, hvor det tales og kulturen, hvor den leves.

HF Sprog og kulturer vil forberede dig på uddannelser, hvor kendskabet til sprog og kulturer er centralt, og som giver dig adgang til at varetage kommunikationsopgaver i fx en erhvervsvirksomhed.

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C, Musik C, Mediefag C, Design C eller Billedkunst C
  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C og Kemi C
  • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke

  • Spansk B
  • Tysk C
  • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Sprog og kulturer skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dkVælg "FYNs HF".

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til, hvis du vælger Tysk fortsætter B.
Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til, hvis du vælger Spansk A.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder hos FYNs HF