Book

HF Uni science

HF Uni Science er for dig, der virkelig er til naturvidenskab og tal på et højt niveau. Pakken åbner mange døre på de videregående uddannelser inden for disse områder.

Studiestart

August

Hvor

Det er en forudsætning for HF Uni Science, at du også har valgt HF Science samt et af de frie valgfag.

HF Uni Science er den anden fagpakke, der kan indgå i hf-søfart, hvis du har valgt Højniveau-linjen.

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Mediefag C , Musik C, Billedkunst C eller Idræt C
  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C og Kemi C
  • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke

  • Matematik A
  • Fysik B
  • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Uni Science skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk.

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder på Ærø