Book

Hf Sprogpakken

Hf Sprogpakken er et 3-årigt hf-forløb for dig, som vil søge ind på en humanistisk uddannelse på universitetet, hvor der er krav om engelsk samt et ekstra fremmedsprog på højt niveau.

Studiestart

August

Varighed

3 år

Hvor

Når du vælger Hf Sprogpakken bliver du godt rustet til at kunne søge ind på de fleste humanistiske videregående universitetsuddannelser.

Uddannelsen består af følgene fag:

 • Fransk B og Fransk A
 • Engelsk B og mulighed for engelsk A på 2. eller 3. år
 • Kulturforståelse
 • Psykologi
 • Mediefag
 • Dansk på A-niveau over 2 år.
 • Matematik C
 • Samfundsfag B
 • Biologi C
 • Kemi C
 • Geografi C
 • Religion C
 • Historie B

SU

Uddannelsen er SU-berettiget. Du skal selv søge SU direkte på su.dk

Pris

Det koster 550 - 1.400 kr. i deltagerbetaling pr. fag. Hvis du består en hel hf-eksamen som enkeltfag, kan du efter ansøgning få deltagerbetalingen tilbage for de fag, som indgår i denne. Læs mere her.

Optagelseskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-forløbet et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Optagelse

Du kan søge om optagelse helt frem til studiestart i august. 

Optagelse foregår via studievejledningen. Book en samtale med en hf-vejleder.

Kontakt

Kontakt studievejleder Frank Nørregaard, fno@vucfyn.dk eller Martin Larsen Fast, mlf@vucfyn.dk, tlf. 62 65 66 63 for mere information.