Book

Fuld hf

Med hf-enkeltfag kan du skræddersy en fuld hf, der passer til dine behov og blive klar til en videregående uddannelse.

En fuld hf består af:


I Obligatoriske fag

 1. Dansk A-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 2. Engelsk B-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 3. Matematik C-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 4. Biologi C-niveau, geografi C-niveau og kemi C-niveau – mundtlig eksamen
 5. Historie B-niveau, religion C-niveau og samfundsfag C-niveau – mundtlig eksamen
 6. Idræt C eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag eller musik - mundtlig eksamen

II Valgfag i fagpakke (uden overbygning)

 1. 2 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag + min. 200 timers valgfag eller
 2. 1 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag, og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 250 timers valgfag eller
 3. 1 nyt valgfag på B-niveau og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 175 timers valgfag

III Større skriftlig opgave (SSO)

Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

IV Eksamensprojekt (EPR)

Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Overbygning

Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din hf med en overbygning. Her skal du løfte 2 fag, heraf min. 1 løft til
A-niveau.

Fremtiden

Adgangskortet.dk kan du se, hvilke uddannelser en fuld hf giver adgang til.

Fuld hf påbegyndt før august 2017

Er du startet på hf før august 2017, kan du senest juni 2019 afslutte din hf-eksamen ud fra følgende:

I Obligatoriske fag

 1. Dansk A-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 2. Engelsk B-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 3. Matematik C-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 4. Biologi, geografi og kemi – alle C-niveau – mundtlig eksamen
 5. Historie B-niveau, religion og samfundsfag – begge C-niveau – mundtlig eksamen

II 2-5 valgfag i 4 mulige kombinationer:

 1. 2 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau eller
 2. 2 fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau eller
 3. 1 fag på A-niveau (dog ikke engelsk og historie) og 2 på C-niveau eller
 4. Engelsk eller historie på A-niveau og 1 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau eller 3 fag på C-niveau

III Større skriftlig opgave (SSO)

Der skal udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

IV Eksamensprojekt (EPR)

Der udarbejdes et tværfagligt eksamensprojekt i mindst 2 selvvalgte fag, som afsluttes med en mundtlig prøve.