Book

Hf intro

Har du været væk fra skolen i nogle år? Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse? Eller har du bare brug for et fagligt boost? Start med hf intro inden du kaster dig ud i din hf.

Studiestart

Løbende optag

Pris

Avu-fag: 120 kr.

Hf-fag: 550 kr.

Hvad er hf intro?

Hf intro er et forløb til dig, som gerne vil have en fuld hf, men har brug for en blød start. Hf intro består af en blanding af fag på 10. klasses niveau og hf-niveau. På den måde bliver du langsomt indført i studiemiljøet igen og bliver klar til at gennemføre en fuld hf.

Indhold på hf intro

Hf-intro består af fagene engelsk og matematik på 9.-10. klasses niveau kombineret med 2 hf-fag, som afsluttes med eksamen. Desuden vil du få introduktion til 3 andre hf-fag.

Hf-fagene kan fx være historie, samfundsfag og kemi.

Der vil være ca. 28 undervisningstimer om ugen. Timerne vil være fordelt på 4 dage med almindelige fag og en ugentlig dag med mulighed for projektarbejde eller andre særlige undervisningstilbud.

Du vil gå i en særlig hf-intro-klasse, men samtidig vil du komme til at indgå i det normale hf-miljø på skolen med deltagelse i udflugter, fester, fredagsbarer og temadage m.m. På den måde bliver du en del af det sociale liv på skolen, samtidig med at du fagligt bliver klar til at starte på en fuld hf.

Optagelseskrav

For at kunne blive optaget på hf-intro skal det være mindst et år siden, at du forlod folkeskolen. Vi optager kursister på forløbet den første mandag i hver måned. 

Optagelse

Book en tid med en vejleder

Økonomi

Det vil være muligt at søge SU til uddannelsen efter samme vilkår som andre ungdomsuddannelser.