Book

Klar til ungdomsuddannelse

12-ugers undervisningsforløb, der motiverer og genopfrisker dine studiekompetencer.

12-ugers undervisningsforløb, der motiverer og genopfrisker dine studiekompetencer, så du kan komme igang med en ungdomsuddannelse. Måske har du allerede været igang og har brug for et personligt og fagligt boost til at blive optaget på en ungdomsuddannelse på ny. 

Vi tilbyder en varieret undervisning, hvor vi besøger virksomheder og bringer fagene i spil. Vi underviser på mange forskellige måder og giver dig værktøjer, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du skal.

Fag

Du får undervisning i 5 hf fag. Der er ingen eksamen. 

 • Dansk A
 • Matematik C
 • Engelsk C
 • Psykologi C
 • Samfundsfag C

Du får også studievejledning og tilbud om individuelle samtaler med en vejleder.

Du lærer at

 • Arbejde med dine eventuelle udfordringer med at gå i skole
 • Blive motiveret til dit studie
 • Finde din egen måde at lære på
 • Blive bedre til huske
 • Skabe balance mellem dit studie- og fritidsliv
 • Finde den rigtige uddannelse for dig

Optagelseskrav

For at kunne blive optaget skal du have bestået 9. eller 10. klasse, og det skal være mindst et år siden, du forlod folkeskolen.

Økonomi

Du kan søge SU efter pågældende regler.
Forløbet koster i alt 2750 kr og du kan søge tilskud til deltagerbetalingen.

Sted

Undervisningen foregår i Kottesgade 6, 5000 Odense C - lige ved siden af Byens Bro.

Start

Undervisningen starter den 23. september og slutter den 20. december 2019.

Vil du vide mere?

For yderligere info kan du kontakte studievejleder Dorthe Hansen på tlf. 62 65 65 11 eller dha@vucfyn.dk