Spring til hovedindhold
Book

Internationale projekter

CirThink – et KA2 projekt medfinasieret af Erasmus+

Projektet CirThink's mål er at indlejre cirkulær økonomisk (CE) tænkning i samarbejde med universiteterne og industrien. Projektdesignet er bygget op omkring undersøgelser af universiteternes rolle understøtter bæredygtig udvikling gennem udbyttet af formel uddannelse. De samme undersøgelser har belyst at forandringer på foranstaltning af studerende fra den formelle undervisningen, implementering af bæredygtighed på Campus og branding af et ‘grønt’ universitet eller campus er en af nøglerne til at indlejre bæredygtighedsbegrebet i uddannelse. Imidlertid har nogle få studier fokuseret på den "skjulte læseplan" og den rolle som universiteter, som en del af den lokale økonomi kan påtage sig i implementeringen af den bæredygtighedspraksis, de underviser i. Den skjulte læseplan defineres som forskellen mellem den faktiske læring og den læseplanbaserede læring i den personlige studerendes oplevelse inden for en uddannelsesfacilitet. I dette projekt er det tiltænkt at vise, hvordan universiteter kan spille en nøglerolle i at hjælpe med at fremme cirkulær økonomi ved at engagere deres studerende og være en central samarbejdspartner med både offentlige og private organisationer. Derudover vil projektet undersøge, hvordan udvikling af menneskelige ressourcer uden for læseplanen vil være vigtig for tilgangen til cirkulær økonomi i industrien på tværs af partnerlande.

Projektets hjemmeside

Kontakt: Peter Vestergaard og Rikke Johannesen

 

KA3 - Siate - Social Inclusion of Adults Through Entrepreneurship
- Social inklusion af voksne gennem entreprenørskab

Projektet er et Erasmus+ KA3, som på et politisk niveau skal udvikle almen voksenuddannelse (avu). I projektet undersøger vi, hvordan undervisning af voksne i entreprenørskab kan virke socialt inkluderende.

Styrkede arbejdsmarkedskompetencer gennem uddannelse i entreprenørskab
Det har vist sig, at uddannelse i entreprenørskab styrker den enkeltes kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Ved at udvikle avu ved hjælp af entreprenørskab, er håbet således, at vi:

  • i endnu højere grad kan gøre vores uddannelser arbejdsmarkedsrelevante
  • kan understøtte social inklusion af eks. migranter og lavere uddannede.

Aktiviteter

Konferencer om entreprenørskab i voksen grunduddannelse
I projektet arrangeres en konference, der samler centrale personer med særlig viden om entreprenørskab fra private og offentlige institutioner og virksomheder. Formålet med konferencen er at give indsigt i, hvordan entreprenørskab kan virke i forhold til voksen grunduddannelse. Derudover skal viden og erfaringer fra konferencen udmønte sig i politiske anbefalinger til udvikling af avu-uddannelserne.

Etablering af europæisk netværk
Konferencerne afholdes i alle deltagerlande og vil afsluttes med etableringen af ENTNET, et europæisk netværk af voksenuddannelser med fokus på entreprenørskabsuddannelse til voksne. ENTNET såvel som udfoldelsen af de politiske papirer vil danne baggrund for en udvikling af avu-uddannelserne.

Parter

HF & VUC FYN
VUC Storstrøm
Fønix (Sandefjord, Norge)
Pädagogische Hochschule Freiburg, Tyskland
Achivio della Memoria, Universitetet i Rom, Italien
ULS, Cork, Irland

Kontakt: Peter Vestergaard
Projektperiode: 15-12-2020 - 15-12-2023

 

International strategi

Se vores internationale strategi her

 

Afsluttede projekter