Spring til hovedindhold
Book

Internationale projekter

KA2 - DIST-SEED - Digital Integration Storytelling Through Social-Emotional Education

Integration af digital storytelling gennem social-følelsesmæssig uddannelse

Projektet er et Erasmus+ KA2 projekt, hvor de 7 partnere sammen skal udvikle en ”toolkit”, som kan bruges ved uddannelse af lokale undervisere i, hvordan de kan anvende ”integration af digital storytelling til styrkelse af de sociale-følelsesmæssige kompetencer” hos kursisterne.

Projektet skal gøre os klogere på, hvordan undervisning i sociale-følelsesmæssige emner kan kombineres med den digitale storytelling, og den nye viden skal spredes ud i de 7 partner organisationer via lokale workshop for egne og inviterede undervisere.

Aktiviteter

De vigtige nøgle-aktiviteter i projektet er;

 • 5 interviews i partnerlandene med eksperter på området for følelsesmæssig uddannelse
 • Opsamling/resume af resultaterne fra de 7 partnere
 • Afvikling af 1. workshop i Lissabon med deltagelse af 3-4 undervisere fra hvert land, hvor den nye viden diskuteres og afprøves i praksis
 • Afvikling af 2. workshop i Rom med deltagelse af 3-4 undervisere fra hvert land, hvor den nyerhvervede viden om følelsesmæssig undervisning af voksne kombineres med digitale storytelling
 • Udarbejdelse af toolkit til undervisning af andre undervisere
 • Afvikling af workshop i de enkelte partnerlande

Partnere

 • VUC Storstrøm
 • Archivio della Memoria (ADM) - Italy 
 • ENSINO E INVESTIGACAO E ADMINISTRACAO SA (Atlantica University) - Portugal
 • European Learning Centre (ELC) - Spain 
 • STOWARZYSZENI E CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (CWEP) - Poland 
 • Pädagogische Hochschule Freiburg (PHFR) - Germany
 • HF & VUC FYN

Kontakt: Peter Vestergaard, pve@vucfyn.dk
Projektperiode: 1.09.2023 - 31.08.2025

 

Erasmus+ KA2: EASY – Educating Adults Against Stereotypes

Erasmus+ KA2 projektet EASY sætter fokus på stereotyper primært relateret til køn, alder og etnicitet. Målet med projektet er at skabe bevidsthed om stereotyper, således at diskrimination kan forhindres. Projektet vil skabe indsigt i, hvordan og hvorfor stereotyper dannes samt hvordan de kan føre til diskrimination, og hvad der skal til for at nedbryde dem. I projektet belyses stereotyper gennem film og tegneserier.

Aktiviteter

I EASY projektet udvikles følgende produkter:

 • En kursusramme, der indeholder en oversigt over læringsudbytte i form af viden, færdigheder og holdninger, undervisningsmetoder og teknikker samt baggrundsviden om stereotyper baseret på bibliografisk research
 • Et katalog med film og tegneserier, som alle indeholder eksempler på stereotyper
 • En værktøjskasse med undervisningsaktiviteter
 • En lærervejledning

Partnere

Uniwersytet Łódzki – Polen
Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. – Portugal
OLYMPIAKI EPAIDEFTIKI KAI SYMVOULEFTIKI EPE – Grækenland
ACTA FOUNDATION - Bulgarien

Kontakt: Mette Gabrielsen, mga@vucfyn.dk
Projektperiode: 1/12 2021 – 31/8 2024

 

KA3 - Siate - Social Inclusion of Adults Through Entrepreneurship
- Social inklusion af voksne gennem entreprenørskab

Projektet er et Erasmus+ KA3, som på et politisk niveau skal udvikle almen voksenuddannelse (avu). I projektet undersøger vi, hvordan undervisning af voksne i entreprenørskab kan virke socialt inkluderende.

Styrkede arbejdsmarkedskompetencer gennem uddannelse i entreprenørskab
Det har vist sig, at uddannelse i entreprenørskab styrker den enkeltes kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Ved at udvikle avu ved hjælp af entreprenørskab, er håbet således, at vi:

 • i endnu højere grad kan gøre vores uddannelser arbejdsmarkedsrelevante
 • kan understøtte social inklusion af eks. migranter og lavere uddannede.

Aktiviteter

Konferencer om entreprenørskab i voksen grunduddannelse
I projektet arrangeres en konference, der samler centrale personer med særlig viden om entreprenørskab fra private og offentlige institutioner og virksomheder. Formålet med konferencen er at give indsigt i, hvordan entreprenørskab kan virke i forhold til voksen grunduddannelse. Derudover skal viden og erfaringer fra konferencen udmønte sig i politiske anbefalinger til udvikling af avu-uddannelserne.

Etablering af europæisk netværk
Konferencerne afholdes i alle deltagerlande og vil afsluttes med etableringen af ENTNET, et europæisk netværk af voksenuddannelser med fokus på entreprenørskabsuddannelse til voksne. ENTNET såvel som udfoldelsen af de politiske papirer vil danne baggrund for en udvikling af avu-uddannelserne.

Parter

HF & VUC FYN
VUC Storstrøm
Fønix (Sandefjord, Norge)
Pädagogische Hochschule Freiburg, Tyskland
Achivio della Memoria, Universitetet i Rom, Italien
ULS, Cork, Irland

Kontakt: Peter Vestergaard
Projektperiode: 15-12-2020 - 15-12-2023

 

International strategi

Se vores internationale strategi her

 

Afsluttede projekter