Spring til hovedindhold
Book

FYNs HF + STX

FYNs HF + STX - en udfordrende og udviklende skole, der har fuldt fokus på 2-årig hf og 2-årig STX.

Adresse

Kottesgade 2
5000 Odense C

Telefon

Telefontider

Åbningstider

Facebook

Besøg vores facebookside

Fagpakker på 2-årigt hf

2-årig STX

2-årig STX giver adgang til de samme videregående uddannelser som den traditionelle 3-årige STX og du starter direkte på din studieretning. Studieretningerne går både i sproglig og videnskabelig retning.

Læs mere her

Om skolen

FYNs HF + STX er en 2-årig hf–skole, der har et alsidigt gymnasialt uddannelsestilbud til den unge voksne og voksne unge, som ønsker en hf2-uddannelse og et stærkt fagligt fundament for en videregående uddannelse. Hos os kan du også tage den 2-årige STX.

Vi vægter fællesskabet og den sociale trivsel kursisterne imellem og lærere og kursister imellem højt. På skolen møder hf-kursisterne (næsten) jævnaldrende klassekammerater og får nogle gode venskaber.

Fordi skolen tillægger den sociale trivsel stor betydning, tages der initiativer til en række fælles skolearrangementer, hvor kursisterne er sammen både i og på tværs af deres stamklasser. Det er begivenheder som årsfester, temadage, studierejser o. lign.

På FYNs HF + STX bliver du en del af en hf-skole med en lang og stærk tradition for at undervise unge med vidt forskellige baggrunde og erfaringer i alderen 17 til 25 år.

Vores mange års erfaring med at undervise hf’ere har lært os meget om at få tingene til at lykkes, og vi har stort held med at få sendt rigtig mange dygtige studenter videre ud i livet og i gang med videre uddannelse. Vores skole er karakteriseret ved undervisning på et højt fagligt niveau, et rummeligt socialt miljø med plads til alle og lærere, der møder eleverne i øjenhøjde – alle ting, der bidrager til skolens gode ånd.

Hos os får du frihed til selv at være (med-)ansvarlig, men du vil også opleve den store tryghed, der ligger i at tilhøre en bestemt årgang og være del af en fast klasse, som kun brydes op, når du skal have dine fag i fagpakken.

Selv om du selvfølgelig i sidste ende selv er ansvarlig for at tage din hf-eksamen, er der ud over dine gode lærere også grundig vejledning undervejs. Du vil opleve lærere, som er faglige vejledere, og studievejledere, som vejleder og hjælper dig i bl.a. personlige forhold, som har betydning for gennemførelsen af din uddannelse.

Det sociale liv på skolen skabes i klasserne, i kantinen, til festerne, til fredagscafeerne og de forskellige frivillige aktiviteter, vi tilbyder. Ved skolestart gør vi meget ud af at få rystet klasserne sammen - også på den meget populære studietur senere på året – en tur, som alle skolens elever plejer at se frem til, når de starter.

Skolen er også den glade ejer af kunstværket KLIT, der ligger mellem vores 2 skoler i Kottesgade. KLIT bruges også aktivt i undervisningen.

Så alt i alt: Ved du, at du kan arbejde selvstændigt samt være ”din egen arbejdsgiver”, og ved du, at du samtidig gerne vil udvikle dig fagligt i samspil med andre, og ikke mindst at du selv har lyst til at tage en hf-eksamen lige nu, så skal du være meget velkommen til at søge ind på FYNs HF + STX.

Praktiske oplysninger

Vores vejledere

Kom godt videre

2-årigt hf er en gymnasial ungdomsuddannelse, der er adgangsgivende til en lang række videregående uddannelser. Hvis du gerne vil læse videre på universitetet, kan du supplere med en hf-pakke der varer ½ år eller du kan tage vores 2-årige stx, der giver dig de nødvendige fag og niveauer. 

Vores medarbejdere