Spring til hovedindhold
Book

Booking af FVU-test og ordblinde-vejledningssamtale

På denne side kan man bestille tid til en FVU-test eller en ordblindevejledningssamtale.​

Forberedende voksenundervisning (FVU) er et undervisningstilbud, det kan være til ufaglærte, to-sprogede, ordblinde og andre der har udfordringer med dansk, matematik og digital i hverdagen. Det kan være voksne, der vil forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse. Eller voksne, der vil have færdigheder, de kan bruge på jobbet eller i samfundet i øvrigt.

Vurderer man på baggrund af den indledende samtale, at FVU-dansk, FVU-digital eller FVU-matematik er det rette tilbud, gennemføres den obligatoriske test efterfølgende. Testningen kan vare op til 2 timer og herefter vurderes det, om FVU er det rette tilbud.

Hvordan booker man?

Vigtigt i kommentarfeltet:
Her noteres ønsker og forventninger til samtalen og om du vil tale om FVU-dansk, -digital eller -matematik, eller du ønsker en samtale om ordblindhed.
Navn og e-mail på jobcentrets eller a-kassens kontaktperson, hvis det er efter aftale med jobcenter eller a-kasse.

Hvor?

Vi tester ugentligt i vores lokaler på Viebæltet 5 i Svendborg.
Har du ikke mulighed for at komme på et af de afsatte tidspunkter, kan du kontakte os på telefon 62 65 66 00 eller mail uddannelse@vucfyn.dk.