Spring til hovedindhold
Book

GS og SOF

Mangler du et eller flere fag, så tag dem som Gymnasial supplering eller supplerende overbygning (SOF) til hf - og bliv klar til en videregående uddannelse.

Studiestart

Flere gange om året

Hvor

Varighed

1 - 3 måneder

Hvilke fag kan du læse på GS?

I samarbejde med Odense Katedralskole tilbyder vi følgende særligt tilrettelagte turboforløb:

Se udvalget her - bemærk, at der kan ske ændringer i skemaet inden undervisningsstart. 

Optagelseskrav

Optagelse kræver, at du har én af følgende eksamener:

  • Gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx)
  • En eux-eksamen
  • En eud-eksamen med mindst et enkeltfag på C-niveau

Det er en forudsætning, at fagene er et adgangskrav på en videregående uddannelse (det er dog muligt at vælge to uddannelser).

Kan du forbedre dit samlede gennemsnit?

Du kan ikke forbedre dit samlede gennemsnit via GS. Karaktererne fra GS indregnes ikke i det oprindelige eksamensbevis fra din ungdomsuddannelse.

SU

De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU.

  • 0->C giver ret til 1 måneds SU
  • C->B og B->A giver ret til 2 måneders SU
  • 0->B og et C->A giver ret til 3 måneders SU 

Der gives maks. 3 måneders SU i et semester. 

Læs om deltagerbetaling her.

Henvendelse og optagelse

Henvendelser vedrørende GS og ansøgning om GS sker til Odense Katedralskole

Supplerende overbygning (SOF)

Hvis du har en almindelig 2-årig hf eller EUX 1. del og ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, kan du tage en supplerende overbygning.

Se udvalget her

Før du kan komme i gang, skal du sende en ansøgning. Herefter vil du blive kontaktet af en vejleder. Har du spørgsmål, kan du kontakte Jane Hovland Wilde, jhr@vucfyn.dk eller Sune Balzer Teichert, ste@vucfyn.dk

Deltagerbetalingen på den supplerende overbygning svarer til deltagerbetalingen på GS. Læs om deltagerbetaling her.

Hvis du vil vide mere om Supplerende overbygningsforløb kan du læse mere på Uddannelsesguiden.

FAQ - Supplerende overbygning