Spring til hovedindhold
Book

Pædagog­forløbet

Vores 1-årige pædagogforløb er din direkte vej til pædagoguddannelsen. Få de hf-fag du skal bruge for at søge optagelse via kvote 2.

Studiestart

August og januar

Pris

2.200 kr.

Fag på pædagogforløbet

For at blive optaget på pædagogseminariet via kvote 2 skal du have 4 hf-fag.

Fagene på forløbet er:

Fag Timer pr. uge
Dansk A 11 timer
Engelsk B 8 timer
Samfundsfag C 3 timer
Valgfag på C-niveau 3 timer

Studiestart

Næste hold på pædagog-forløbet starter til august og januar (i januar kun i Odense).

Økonomi

Forløbet koster 2.200 kr som betales til HF & VUC FYN. Når du har bestået prøven i hvert fag i forløbet, kan du få deltagerbetalingen for fagene i forløbet tilbage.

Pædagogforløbet er SU-berettiget. Du skal selv søge SU direkte på su.dk.

Optagelseskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-forløbet et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Optagelse

Optagelse foregår via studievejledningen. Book en samtale med en hf-vejleder.

Faste klasser

Du kan tage pædagog-forløbet på alle vores afdelinger. Odense og Svendborg er de eneste undervisningssteder, hvor du har mulighed for at gå i en fast klasse, hvis du starter i august. I undervisningen arbejdes der tværfagligt og projektorienteret, så du opnår de studiekompetencer, som pædagoguddannelsen lægger vægt på. Fagene tones indholdsmæssigt i pædagogisk retning. Til klasserne er der tilknyttet en fast vejleder, som løbende vil holde dig og dine medkursister orienteret, men du har også mulighed for individuel vejledning. Tal med studievejlederen om mulighederne på dit undervisningssted.

HF & VUC FYN samarbejder med University College Lillebælt om pædagog-pakken. Du vil få mulighed for at komme i studiepraktik på pædagoguddannelsen og få tilbudt arrangementer og samtaler med studievejlederne.

Om pædagoguddannelsen

Uddannelsen til pædagog varer 3½ år og findes bl.a. i Odense og Svendborg. Blandt arbejdsområderne kan nævnes børn og unge (børnehaver, skolefritidsordninger, fritidsklubber m.m.), socialpædagogiske områder, f.eks. handicappede, døgninstitutioner for børn og unge (f.eks. skolehjem og ungdomspensioner) eller for voksne (f.eks. bofællesskaber og beskyttede værksteder).

Læs mere om uddannelsen