Spring til hovedindhold
Book

Socialrådgiver­forløbet

Vores 1-årige socialrådgiverforløb er din adgangsbillet til uddannelsen som socialrådgiver. Få de hf-fag du skal bruge for at søge optagelse via kvote 2.

Studiestart

August og januar

Pris

2.200 kr.

Fag på forløbet

For at blive optaget på uddannelsen til socialrådgiver via kvote 2 skal du have 4 hf-fag.

Fagene på forløbet er:

Fag Timer pr. uge
Dansk A 11 timer
Engelsk B 8 timer
Samfundsfag B 8 timer
Psykologi C 3 timer

Studiestart

Næste hold på socialrådgiver-forløbet starter til august og januar (i januar kun i Odense med forbehold for holdoprettelse).

Økonomi

Forløbet koster 2.200 kr som betales til HF & VUC FYN. Når du har bestået prøven i hvert fag i forløbet, kan du få deltagerbetalingen for fagene i forløbet tilbage.

Socialrådgiverforløbet er SU-berettiget. Du skal selv søge SU direkte på su.dk.

Optagelseskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-forløbet et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Vejledning

Til undervisningen er tilknyttet en fast vejleder, som løbende vil holde dig og dine medkursister orienteret, men du har også mulighed for individuel vejledning.

Optagelse

Optagelse foregår via studievejledningen. Book en samtale med en hf-vejleder.

Faste klasser

Du kan tage socialrådgiver-forløbet på alle vores afdelinger. Odense og Svendborg er de eneste undervisningssteder, hvor du har mulighed for at gå i en fast klasse, hvis du starter i august. I undervisningen arbejdes der tværfagligt og projektorienteret, så du opnår de studiekompetencer, som socialrådgiveruddannelsen lægger vægt på. Fagene tones indholdsmæssigt så de afspejler socialrådgiveruddannelsens fagområder. Til klasserne er der tilknyttet en fast vejleder, som løbende vil holde dig og dine medkursister orienteret, men du har også mulighed for individuel vejledning.

I forløbet vil der indgå besøg på socialrådgiveruddannelsen, hvor du vises rundt, orienteres om uddannelsen og følger undervisning. Der vil også være mulighed for at komme i studiepraktik på uddannelsen.

Om socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsen til socialrådgiver finder sted på University College, f.eks. i Odense, og varer 3½ år. Under uddannelsen er der praktikophold. Efter endt uddannelse arbejder mange i kommunale forvaltninger som sagsbehandlere, men også f.eks. fagforeninger, sygehuse, fængsler, frivillige organisationer og andre ansætter socialrådgivere.

Læs mere om uddannelsen