Spring til hovedindhold
Book

Fuld hf

Med hf-enkeltfag kan du skræddersy en fuld hf, der passer til dine behov og blive klar til en videregående uddannelse.

En fuld hf består af:


I Obligatoriske fag

  1. Dansk A-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
  2. Engelsk B-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
  3. Matematik C-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
  4. Biologi C-niveau, geografi C-niveau og kemi C-niveau – mundtlig eksamen
  5. Historie B-niveau, religion C-niveau og samfundsfag C-niveau – mundtlig eksamen
  6. Idræt C eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag eller musik - mundtlig eksamen

II Valgfag i fagpakke (uden overbygning)

  1. 2 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag + min. 200 timers valgfag eller
  2. 1 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag, og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 250 timers valgfag eller
  3. 1 nyt valgfag på B-niveau og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 175 timers valgfag

III Større skriftlig opgave (SSO)

Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

IV Eksamensprojekt (EP)

Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Overbygning

Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din hf med en overbygning. Her skal du løfte 2 fag, heraf min. 1 løft til
A-niveau.

Fremtiden

Adgangskortet.dk kan du se, hvilke uddannelser en fuld hf giver adgang til.