Book

For virksomheder

VUC Erhverv er din samarbejdspartner, når der skal sættes fokus på efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere. Vi hjælper med at dygtiggøre og styrke medarbejdernes kompetencer til gavn for hele virksomheden.

Skræddersyede forløb

Vi tilpasser vores forløb til jeres ønsker og behov.

Tilskud til uddannelse

Bliv kompenseret for den tid dine medarbejdere er væk.

Vi hjælper med det hele

Få hjælp til planlægning og gennemførelse fra A - Z.

Ring og book en aftale

Vi kigger gerne forbi til en snak om jeres muligheder.

Kontakt os

Hvorfor skal din virksomhed investere i voksen- og efteruddannelse?

På HF & VUC FYN har vi flere års erfaring med at tilrettelægge voksen- og efteruddannelseskurser for virksomheder. Vi har et bredt udvalg af kursusforløb, som vi tilpasser efter den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Hos os, hos jer eller online?

Undervisningen tilpasses til den enkelte virksomheds behov - både når det kommer til tid og sted, men også i forhold hvordan undervisningen gennemføres. Vælg mellem:

 • Holdundervisning, som foregår på en af vores 10 undervisningssteder på hele Fyn.
 • Fjernundervisning, hvor medarbejdere kan følge et eller flere fag/fuldtidsstudium online - både i og uden for arbejdstiden.
 • Mixed Learning, hvor undervisningen tilrettelægges som en blanding af fysisk holdundervisning og online undervisning.
 • Forløb på virksomheden, hvor undervisningen skræddersyes til virksomhedens skema.
 • Webinar for virksomheder, hvor i gratis og helt uforpligtende kan høre mere om mulighederne for voksen- og efteruddannelse.

Kort eller langt forløb?

 • Kort kursusforløb
  Intensiv undervisning, hvor medarbejderne er på skolebænken hele dage over en kort periode.  
 • Længere kursusforløb
  Undervisning på faste ugedage/tidspunkter over en længere periode på flere uger/måneder. Undervisningen kan lægges både om dagen og om aftenen.  

Hvad kan vi tilbyde?

 • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  Dansk, matematik, engelsk og digital på et grundlæggende niveau.
 • Ordblindeundervisning
  For medarbejdere med læse-, stave- og skriveproblemer (OBU) - Fagene kan her fx bestå af dansk, matematik, engelsk.
 • Almen voksenuddannelse (avu) 
  Dansk, matematik, IT, sprog, psykologi, samarbejde og kommunikation mm.
 • Individuel vejledning
  Indeholder bl.a. kompetenceafklaring og -vurdering (IKV).
 • Tovholderfunktion
  Primært i forhold til virksomhedsnetværk med fokus på efteruddannelse af medarbejdere.
 • Rekvireret undervisning
  Særlig tilrettelagt virksomhedskursus for en bestemt målgruppe/bestemt indhold i fx dansk, matematik, engelsk, tysk, samarbejde og kommunikation, samfundsfag og IT.
 • Særlige tilbud
  Teambuilding, konflikthåndtering og forandringsparathed.

Hvordan ser et typisk forløb ud?

 1. Indledende møde på virksomheden, hvor jeres ønsker og behov afdækkes. Herefter sender vi tilbud på proces- og kursusforløb
 2. Planlægningsmøde på virksomheden eventuelt med deltagelse af tillidsrepræsentanter og/eller nøglepersoner
 3. Informationsmøde for medarbejdere, hvor vi fortæller om undervisning og tests (efter aftale)
 4. Tests/tjek af færdigheder, hvis der er tale om kursusforløb for medarbejdere, der gerne vil være bedre til at læse, stave, skrive og regne (FVU) (OBU)
 5. Vi udarbejder en brochure med kursusindhold samt praktiske oplysninger i forbindelse med kursusforløbet
 6. Vi er behjælpelige i processen med ansøgning af løntabsgodtgørelse (SVU) for de medarbejdere, der er i målgruppen samt orientering om mulige kompetencefonde
 7. Vi tilbyder evalueringsmøder midtvejs og efter kursusforløbet (eventuelt suppleret med en skriftlig opsamling)

Økonomi

Erhvervs- og virksomhedsnetværk

Hold dig opdateret på den nyeste viden inden for efter- og videreuddannelse. Tag del i HF & VUC FYNs Erhvervsnetværk og få hjælp og rådgivning fra vores erhvervskonsulenter og få mulighed for netværk og sparring med andre ledere og medarbejdere.

Erhvervsnetværk

HF & VUC FYNs Erhvervsnetværk er et netværk for virksomhedsrepræsentanter, der ønsker at holde sig opdateret på muligheder for opkvalificering af egne og medarbejdernes kompetencer.

Strategisk kompetenceudvikling

At finde og oparbejde de kompetencer, der understøtter virksomhedens vision og mål, er en kerneopgave for enhver virksomhed. Men mængden af efteruddannelsesmuligheder er talrige og til tider kompleks. I netværket hjælper og rådgiver vi virksomhedsrepræsentanter, der ønsker et strategisk fokus på virksomhedens kompetencer. Du får samtidig mulighed for at sparre og netværke med andre ledere eller medarbejdere i samme position som dig.

Møderne

2 gange årligt på skift hos medlemsvirksomhederne, typisk kl. 17-19.

Næste møde er 30. oktober kl. 17 - med oplæg af Steen Møller.

Tilmelding sker til pmo@vucfyn.dk

Deltagelse er gratis.

Kontakt

For mere information om netværket, kontakt VUC Erhverv & Udvikling:

Udviklingskonsulent, Peer Modal
pmo@vucfyn.dk / 40 46 24 80

Mød os på facebook

Søg på HF & VUC FYNs Erhvervsnetværk eller klik her

Virksomhedsnetværk

VUC Erhverv tilbyder at være tovholder for virksomhedsnetværk med fokus på efteruddannelse af medarbejdere.

I 2018 er der et meget velfungerende virksomhedsnetværk - Østfynsk Uddannelsesnetværk

 • Nord A/S
 • Ib Andresen Industri
 • Østfynsk Erhverv
 • Nyborg Forsyning & Service
 • Steffca, Ardo
 • Daloon
 • Munck Asfalt
 • Trioplast
 • Soil Recovery
 • Hotel Nyborg Strand
 • Dansk Industris Konferencecenter

Baggrunden for at danne uddannelsesnetværk er at give virksomhederne mulighed for at indgå i et uformelt netværk med fokus på kompetenceafklaring, efteruddannelse samt videns- og erfaringsudveksling inden for efteruddannelsesområdet.

Virksomhederne modtager målrettet information om uddannelses- og godtgørelsesmuligheder og får mulighed for at pulje medarbejdere fra forskellige virksomheder på undervisningshold således, at den enkelte virksomhed har mulighed for at sende medarbejdere på efteruddannelse.

Der afholdes typisk 3-4 møder årligt. Møderne indledes med et oplæg om et aktuelt emne (efter ønske) og efterfølgende er der ”Bordet Rundt”, hvor der er lejlighed til erfaringsudveksling og mere netværksdannelse blandt deltagerne.

Kontakt

Udviklingskonsulent, Rikke Dunne
rkd@vucfyn.dk / 62 65 66 89

Afdelingsleder ved HF & VUC FYN Nyborg, Anders Munch Hansen
mun@vucfyn.dk / 62 65 66 66

Hvad fortæller vores kunder?

Hør erfaringerne fra nogle af de virksomheder, der allerede har været igennem et uddannelsesforløb og har valgt at investere i deres medarbejderes viden og kompetencer.