Book

For virksomheder

VUC Erhverv er din samarbejdspartner, når der skal sættes fokus på efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere. Vi hjælper med at dygtiggøre og styrke medarbejdernes kompetencer til gavn for hele virksomheden.

Skræddersyede forløb

Tilskud til uddannelse

Vi hjælper med det hele

Ring og book en aftale

Har du tid, har du mulighed?

Det danske samfund er i større grad lukket ned på grund af spredningen af coronavirus. Derfor står VUC klar med levering af fjernundervisning til de medarbejdere, som har lidt ekstra tid. Det kan være medarbejdere, som skal hjemsendes eller har ekstra tid på jobbet.

Kontakt os

På HF & VUC FYN har vi flere års erfaring med at tilrettelægge voksen- og efteruddannelseskurser for virksomheder. Vi har et bredt udvalg af kursusforløb, som vi tilpasser efter den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Hvad kan vi tilbyde?

 

Kort eller langt forløb?

 • Kort kursusforløb
  Intensiv undervisning, hvor medarbejderne er på skolebænken hele dage over en kort periode på 1-2 uger.  
 • Længere kursusforløb
  Undervisning på faste ugedage/tidspunkter over en længere periode på flere uger/måneder. Undervisningen kan lægges både om dagen og om aftenen.  

Hos os, hos jer eller online?

Undervisningen tilpasses til den enkelte virksomheds behov - både når det kommer til tid og sted, men også i forhold hvordan undervisningen gennemføres. Vælg mellem:

 • Forløb på VUC, som foregår på en af vores 9 undervisningssteder på hele Fyn.
 • Forløb på virksomheden, hvor undervisningen skræddersyes til virksomhedens skema.
 • Mixed Learning, hvor undervisningen tilrettelægges som en blanding af fysisk holdundervisning og online undervisning.
 • Fjernundervisning, hvor medarbejdere kan følge et eller flere fag/fuldtidsstudium online - både i og uden for arbejdstiden.
 • Webinar for virksomheder, hvor I gratis og helt uforpligtende kan høre mere om mulighederne for voksen- og efteruddannelse.

Hvordan ser et typisk forløb ud?

Vi planlægger og gennemfører forløbet fra start til slut, så det bliver nemt for virksomheden at komme i gang med undervisning.

 1. Indledende møde på virksomheden, hvor jeres ønsker og behov afdækkes. Herefter sender vi tilbud på proces- og kursusforløb
 2. Planlægningsmøde på virksomheden eventuelt med deltagelse af tillidsrepræsentanter og/eller nøglepersoner
 3. Informationsmøde for medarbejdere, hvor vi fortæller om undervisning og tests (efter aftale)
 4. Test/Tjek af færdigheder, hvis der er tale om kursusforløb for medarbejdere, der gerne vil være bedre til at læse, stave, skrive og regne (FVU og OBU)
 5. Vi er behjælpelige i processen med ansøgning af løntabsgodtgørelse (SVU) for de medarbejdere, der er i målgruppen samt orientering om mulige kompetencefonde, så økonomien bliver overskuelig.
 6. Undervisningen gennemføres på HF & VUC FYN eller på virksomheden
 7. Vi tilbyder evalueringsmøder midtvejs og efter kursusforløbet (eventuelt suppleret med en skriftlig opsamling)

NB! Planlægning, afholdelse af informationsmøder, tilrettelæggelse af kursusforløb samt tests og tilbagemelding er gratis.

Løntabsgodtgørelse

At sende medarbejdere på kurser og efteruddannelse behøver ikke være dyrt, da det er muligt at søge refusion via SVU og/eller kompetencefonde.

SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte
SVU kan søges efter gældende regler til medarbejdere, der modtager følgende typer af uddannelse på VUC:

 • OBU - Ordblindeundervisning
 • FVU - Forberedende VoksenUndervisning
 • Avu - Almen VoksenUddannelse (svarer til 9. - 10. kl.)
 • Hf-uddannelse/hf-enkeltfag (gymnasialt niveau)

SVU svarer til 100 % af den højeste dagpengesats (kun på FVU og OBU ellers 80 %), og der skal indgås aftale med arbejdspladsen om orlov til uddannelse.

SVU-ansøgningsskema skal udfyldes og afleveres inden start på uddannelse eller senest den dag, undervisningen begynder.

Udbetaling af løntabsgodtgørelsen kan ske på to måder:

 • Udbetales til virksomheden og medarbejderen modtager sin sædvanlige løn, mens vedkommende er på uddannelse
 • Medarbejderen modtager løntabsgodtgørelsen og der udbetales ikke løn i uddannelsesperioden

Kompetencefonde

Der vil kunne søges kompetencemidler til forløbene efter gældende bestemmelser og afhængigt af, hvorvidt virksomheden er med i en arbejdsgiverforening med overenskomst på området (Kompetencefonde).

Erhvervs- og virksomhedsnetværk

Hold dig opdateret på den nyeste viden inden for efter- og videreuddannelse. Tag del i HF & VUC FYNs Erhvervsnetværk og få hjælp og rådgivning fra vores erhvervskonsulenter og få mulighed for netværk og sparring med andre ledere og medarbejdere.

Erhvervsnetværk

HF & VUC FYNs Erhvervsnetværk er et netværk for virksomhedsrepræsentanter, der ønsker at holde sig opdateret på muligheder for opkvalificering af egne og medarbejdernes kompetencer.

Strategisk kompetenceudvikling

At finde og oparbejde de kompetencer, der understøtter virksomhedens vision og mål, er en kerneopgave for enhver virksomhed. Men mængden af efteruddannelsesmuligheder er talrige og til tider kompleks. I netværket hjælper og rådgiver vi virksomhedsrepræsentanter, der ønsker et strategisk fokus på virksomhedens kompetencer. Du får samtidig mulighed for at sparre og netværke med andre ledere eller medarbejdere i samme position som dig.

Møderne

2 gange årligt på skift hos medlemsvirksomhederne, typisk kl. 17-19.

Tilmelding sker til mfj@vucfyn.dk

Deltagelse er gratis.

Kontakt

For mere information om netværket, kontakt VUC Erhverv & Udvikling:

VEU-chef, Michael Fjeldsted
mfj@vucfyn.dk / 23 99 28 23

Mød os på facebook

Søg på HF & VUC FYNs Erhvervsnetværk eller klik her

Virksomhedsnetværk

VUC Erhverv tilbyder at være tovholder for virksomhedsnetværk med fokus på efteruddannelse af medarbejdere.

I 2018 er der et meget velfungerende virksomhedsnetværk - Østfynsk Uddannelsesnetværk

 • Nord A/S
 • Ib Andresen Industri
 • Østfynsk Erhverv
 • Nyborg Forsyning & Service
 • Steffca, Ardo
 • Daloon
 • Munck Asfalt
 • Trioplast
 • Soil Recovery
 • Hotel Nyborg Strand
 • Dansk Industris Konferencecenter

Baggrunden for at danne uddannelsesnetværk er at give virksomhederne mulighed for at indgå i et uformelt netværk med fokus på kompetenceafklaring, efteruddannelse samt videns- og erfaringsudveksling inden for efteruddannelsesområdet.

Virksomhederne modtager målrettet information om uddannelses- og godtgørelsesmuligheder og får mulighed for at pulje medarbejdere fra forskellige virksomheder på undervisningshold således, at den enkelte virksomhed har mulighed for at sende medarbejdere på efteruddannelse.

Der afholdes typisk 3-4 møder årligt. Møderne indledes med et oplæg om et aktuelt emne (efter ønske) og efterfølgende er der ”Bordet Rundt”, hvor der er lejlighed til erfaringsudveksling og mere netværksdannelse blandt deltagerne.

Kontakt

VEU-chef, Michael Fjeldsted
mfj@vucfyn.dk / 23 99 28 23

Afdelingsleder ved HF & VUC FYN Nyborg, Anders Munch Hansen
mun@vucfyn.dk / 62 65 66 66

Hvad fortæller vores kunder?

Hør erfaringerne fra nogle af de virksomheder, der allerede har været igennem et uddannelsesforløb og har valgt at investere i deres medarbejderes viden og kompetencer.