Spring til hovedindhold
Book

Cookies og persondata

Her kan du læse mere om brugen af cookies på vucfyn.dk og læse vores persondatapolitik.

Cookies på vucfyn.dk

Vi vil gerne sikrer, at du får den bedste service og de mest relevante oplysninger på vucfyn.dk. Derfor indsamler vi data og oplysninger ved hjælp af cookie, når du besøger vores hjemmeside.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Når du benytter vucfyn.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning.

Hvis du sletter eller blokerer cookies risikerer du dog, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Sådan bruges vi Cookies

Vi bruger Cookies til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Vi (og godkendte tredjeparter) kan anvende følgende ikke-personlige oplysninger fra både permanente cookies og session cookies til statistiske formål:

  • At afgøre, hvilke dele af hjemmesiden der er mest besøgte/populære
  • At overvåge brugen af siden (frekvens og tid)
  • At udføre undersøgelser om din interaktion på hjemmesiden, så dette kan forbedres
  • Google Analytics – genererer statistik om website trafik med videre

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

HF & VUC FYN
Kottesgade 6-8
5000 Odense

 

Dine persondata på HF & VUC FYN

Information om indsamling og opbevaring af personlige kursistdata på HF & VUC FYN

04.06.2022

Ifølge EU’s Persondataforordning skal vi oplyse dig om, hvilke persondata vi registrerer og opbevarer om dig samt hvilken databehandling og videregivelse vi foretager, mens du er kursist hos os.

Registrering

I forbindelse med optagelse på HF & VUC FYN indsamler og opbevarer vi personoplysninger om dig, fx: navn, adres­se, telefon, mailadresse og CPR-nummer. Disse data er en forudsætning for din optagelse og ved at søge om optagelse accep­terer du også, at HF & VUC FYN indsamler, behandler og opbevarer disse personoplys­ninger. Oplysningerne har du dels selv givet os ved samtale med vejleder eller på dit ansøgningsskema og dels via beviser fra din skolegang. Vi registre­rer altså personoplysninger om dig, oplysninger om dit skema, dit frem­møde, dit studieforløb, resultater af prøver, eksa­mens­karakterer samt evt. varsler og afgørelser, hvis du har for meget fravær.

Anvendelse

Dine personoplysninger behandles med det formål at kvalificere din optagelse og gennemførelse af under­visningen hos os. Under uddannelsen anvendes dine data bl.a. til at sikre, at du optages på de korrekte hold, er studieaktiv og tilmeldes eksamen samt til udfærdigelse af dine eksamensbeviser. Herudover anvendes dine personoplysninger til at gennem­føre holdevalueringer og trivsels­undersøgelser samt til statistiske undersøgelser.

Dine personoplysninger anvendes ikke til markedsføring, med mindre du giver dit samtykke hertil.

Videregivelse

Vi sender dine personoplysninger til andre firmaer, fx Systime, STIL (Unilogin) og vucfyn.net. Det sker for at give dig adgang til de under­vis­nings­­plat­forme, vi anvender i undervisningen. Og for at kunne gennem­­føre hold­eva­lue­ringer og trivsels­under­søgelser. Se den fulde liste her: Liste over databehandlere

Hvis du er kursist på HF-søfart i Svendborg, så videregiver vi dine personoplysninger til Svendborg Søfartsskole. Hvis du er kursist på HF-søfart på Ærø, så videregiver vi dine personoplysninger til Marstal Navigationsskole.

STIL - Styrelsen for IT og Læring - opbevarer dine oplysninger efterfølgende og kan videregive dem til statistiske og forskningsmæssige formål.
I henhold til gældende lovgivning kan vi efter anmodning videregive dine personoplysninger til politi og SSP-samarbejde.

Adgang til elektroniske systemer

På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og password. Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du har pligt til at hånd­tere passwords mv. forsvarligt, således at de ikke kommer andre i hænde. Du må ikke videregive dit login og/eller pass­word til andre. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og kan medføre bortvisning.

Foto og video

Hvis du bliver portrætfotograferet eller portrætoptaget på video på skolens område, skal skolen indhente dit samtykke til at anvende dit foto eller video. Hvis du har givet samtykke til anvendelse af foto og video, kan du trække dette samtykke tilbage. I så tilfælde skal du henvende dig til skolens administration eller databeskyttelsesrådgiveren.

Studiekort

Du kan enten få printet et studiekort med foto på eller benytte skolens app: HF + VUCFYN. Når du indsætter dit foto i studiekortet giver du samtidig sam­tykke til, at skolen opbevarer dit foto elektronisk, mens du er kursist hos os. Det anvendes kun til dit studie­kort.

Parkering

Hvis du parkerer på en af de parkeringspladser for kursister, der er i Kottesgade eller Lerchesgade, Odense, registreres dine indtastede data hos parkeringsfirmaet Apcoa A/S.

TV-overvågning

HF & VUC FYN har opstillet TV-kameraer ved alle indgange til bygningerne i Kottesgade 2 og 6 i Odense. Desuden er der opstillet kameraer ved indgangen til bygningen Vestergade 7 i Nyborg.
Kameraerne er tydeligt skiltede og gør det muligt at optage alle, der kommer ind i bygningen eller forlader den igen. TV-overvågningen foretages i kriminalitets­fore­byggende øjemed og slettes efter maksimalt 30 dage.

Hvis der er mistanke om at noget ulovligt er foregået, vil TV-optagelserne blive gennemset. Videregivelse af optagelser til politiet vil kun forekomme i kriminalitets­op­kla­ren­de øjemed.

Indsigtsret

Du har altid ret til at få indsigt i og evt. rettet personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstæn­dige. Du har også ret til at få udleveret alle registrerede oplysninger om dig selv i et letlæseligt format. I disse tilfælde skal du henvende dig til skolens administration.

Samtykke

Du kan give samtykke på dette link. Hvis du har givet samtykke til anvendelse af foto og video, kan du trække dette samtykke tilbage. I så tilfælde skal du henvende dig til skolens administration.

Sikkerhed

Dine persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer personlige oplysninger på servere med adgangs-kontrolleret adgang, placeret i sikre faciliteter ved IT-Center Fyn og VUC Hosting. Sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende. Adgang til dine persondata gives kun til ansatte, der i arbejdets medfør har behov for dette. Alle ansatte har tavshedspligt.

Sikkerhedsbrud

Vi underretter dig hurtigst muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, som vi vurderer, har en høj risiko for dine rettigheder, herunder for eksempel diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

Sletning

Efter endt studie på HF & VUC FYN opbevarer vi dine data i 6 år af hensyn til klageadgang, revision af regnskab m.v. Dog opbevarer vi dine eksamensresultater i 30 år – i henhold til gældende lovgivning.

Databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til dine persondata, kan du henvende dig til August Skommer Larsen, Kottesgade 6, Odense på aul@vucfyn.dk / 62 65 65 48.

Ansvar for dine data

HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense, CVR. 29542791, har ansvar for dine persondata. Rektor Stig Holmelund Jarbøl, er den dataansvarlige.

Klagemulighed

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelses­forordningen.

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
33 19 32 00 / dt@datatilsynet.dk