Book
Bestyrelsesmedlemmer Udpeget af:
Michael Nielsen Regionsrådet
Ole Wej Petersen Kommunerne
Anne Jensen (formand) Københavns Universitet
Jens Mejer Pedersen UCL/EAL
Lisbeth Bille Fynsk Erhverv
Tonny Fejerskov LO
Kristian Grønbæk Andersen (næstformand)  Udpeget ved selvsupplering
Trine Bramsen Udpeget ved selvsupplering
Morten Yndgaard  Kursistrepræsentant med stemmeret
Anders Jørgensen Kursistrepræsentant uden stemmeret
Bente Kofod Nørgård-Sørensen Medarbejderrepræsentant med stemmeret
Mads Rokkjær Hammer Medarbejderrepræsentant uden stemmeret