Book
Bestyrelsesmedlemmer Udpeget af:
Michael Nielsen Regionsrådet
Ole Wej Petersen Kommunerne
Anne Jensen (formand) Københavns Universitet
Jens Mejer Pedersen UCL/EAL
Lisbeth Bille Fynsk Erhverv
Tonny Fejerskov LO
Kristian Grønbæk Andersen (næstformand)  Udpeget ved selvsupplering
  Udpeget ved selvsupplering
  Kursistrepræsentant med stemmeret
  Kursistrepræsentant uden stemmeret
  Medarbejderrepræsentant med stemmeret
Mads Rokkjær Hammer Medarbejderrepræsentant uden stemmeret