Book
Bestyrelsesmedlemmer Udpeget af:
Anne Jensen (formand) Syddansk Universitet
Kristian Grønbæk Andersen (næstformand) Udpeget ved selvsupplering
Michael Nielsen Regionsrådet
Ole Wej Petersen Kommunerne
Jens Mejer Pedersen UCL/EAL
Lisbeth Bille Fynsk Erhverv
Tonny Fejerskov LO
  Udpeget ved selvsupplering
Silas Holmberg Kursistrepræsentant med stemmeret
Casper Jespersen Kursistrepræsentant uden stemmeret
Mads Rokkjær Hammer Medarbejderrepræsentant med stemmeret
Jeppe Toft Medarbejderrepræsentant uden stemmeret