Book

Fællesfunktioner

Afdelingen for fællesfunktioner er en tværgående afdeling, der styrer og støtter nedenstående områder:

Direktion Stig Holmelund Jarbøl, Vera Buus Nielsen
Direktionssekretariat Mia Michelsen, Sine Rye Riiser
Psykolog Helle Vejlgaard
DPO, IT-koordinator Jørgen Langholz Carstensen
Kommunikation Pernille Vergmann
Erhverv Mette E. Hansen, Grethe Bjært, Rikke Feldborg Johannesen, Michael Fjeldsted, Dorte Husted Johansen
Bygningsområdet Jesper Damgaård Madsen
Løn/ personaleansættelser Anne Thormose, Linda Holm Andersen, Ulla Mortensen
Økonomi/ bogholderi Charlotte Haurum Buhl, Eva Jessen, Peter Ainsworth-Zink
FVU/OBU Mette E. Hansen, Pia Juel
Studieadministrativt system
(LUDUS)/statistik/ superbrugere
Helle Ipsen, Lone Birkholm, Louise Elkrog

 

L-MIO, Fællesfunktionerne

Ledelse Vera Buus Nielsen, Stig Holmelund Jarbøl
Medarbejdere Peter Ainsworth-Zink, Louise Elkrog, Pia Juel, Jørgen Carstensen, Pernille Vergmann (arbejdsmiljø)