Book

Fællesfunktioner

Afdelingen for fællesfunktioner er en tværgående afdeling, der styrer og støtter nedenstående områder:

Direktion Stig Holmelund Jarbøl, Vera Buus Nielsen
Direktionssekretariat Mia Michelsen, Sine Rye Riiser
Konsulentfunktioner Erik Kempf, Helle Vejlgaard, Jørgen Langholz Carstensen
Kommunikation Pernille Vergmann
Erhverv Mette E. Hansen, Grethe Bjært, Rikke Feldborg Johannesen, Michael Fjeldsted, Dorte Husted Johansen
Bygningsområdet Jesper Damgaård Madsen
Løn/ personaleansættelser Anne Thormose, Linda Holm Andersen, Ulla Mortensen
Økonomi/ bogholderi Ingrid Vestergaard, Eva Jessen, Peter Ainsworth-Zink
FVU/OBU Mette E. Hansen, Pia Juel
Studieadministrativt system
(LUDUS)/statistik/ superbrugere
Helle Ipsen, Lone Birkholm, Louise Elkrog

 

L-MIO, Fællesfunktionerne

Ledelse Vera Buus Nielsen, Stig Holmelund Jarbøl
Medarbejdere Peter Ainsworth-Zink, Louise Elkrog, Pia Juel, Jørgen Carstensen, Pernille Vergmann (arbejdsmiljø)