Book

Karaktergennemsnit for 2-årig hf

Karakterer for studenterne i 2017 på HF & VUC FYN

Karaktergennemsnit for hf-enkeltfag

 

Bestået på Forberedende Voksenundervisning 2017-2018

Fag Bestået (i %)
Læsning, trin 1 80,6
Læsning, trin 2 67,1
Læsning, trin 3 56,0
Læsning, trin 4 58,7
Matematik, trin 1 68,3
Matematik, trin 2 65,3

Karaktergennemsnit på Almen Voksenuddannelse 2017-2018

Fag Gennemsnit
Billedkunst, D 6,5
Dansk som andetsprog, D 5,5
Dansk som andetsprog, G 6,6
Dansk, D 6,2
Dansk, G 5,8
Engelsk, D 6,7
Engelsk, G 5,7
Formidling, D 4,4
Fransk, G 4,8
Grundlæggende it, G 6,9
Historie, D 7,1
Idræt, D 9,8
Livsanskuelse, D 6,6
Matematik, D 5,1
Matematik, G 5,6
Naturvidenskab, D 8,5
Naturvidenskab, G 5,7
Psykologi, D 7,7
Samarbejde og kommunikation, G 7,8
Samfundsfag, D 5,8
Samfundsfag, G 5,7
Tysk, G 4,5