Book

FVU Plan 2019 samt Regionens høringssvar

FVU planer for HF & VUC FYN, inkl. vores overenskomsttagere udarbejdes i én gang om året til regionsrådet.

Planen er bygget op om følgende afsnit

  • Prognose for behovet
  • Evaluering af hidtidig indsats
  • Mål for indsatsen

Regionsrådet får med baggrund i planerne fra samtlige VUC'er i regionen:

  • et overblik over, hvor langt vi er på FVU-området i forhold til at nå den nationale målsætning om 40.000 FVU-kursister på landsplan
  • en synliggørelse af de bedste FVU-erfaringer til at videreudvikle FVU-indsatsen

Fra udvalgets samlede vurdering:

"Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har vurderet den fremsendte FVU-plan og har vurderet, at der i 2018 var et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i voksen-uddannelsescentrets geografiske dækningsområde.
Udvalget anerkender, at voksenuddannelsescentret HF & VUC FYN og deres driftsoverenskomstparter igen i år har haft en markant fremgang i det samlede antal af FVU-kursister. Antallet af FVU-kursister i 2018 svarer til 25 % af de læsesvage i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Dermed ligger voksenuddannelsescentrets samlede aktivitet markant over den regionale målsætning. Udvalget opfordrer til at fortsætte den gode indsats.