Spring til hovedindhold
Book

FVU Plan 2021, kort over udbud samt Regionens høringssvar

FVU planer for HF & VUC FYN, inkl. vores overenskomsttagere udarbejdes i én gang om året til regionsrådet.

Planen er bygget op om følgende afsnit

  • Prognose for behovet
  • Evaluering af hidtidig indsats
  • Mål for indsatsen

Regionsrådet får med baggrund i planerne fra samtlige VUC'er i regionen:

  • et overblik over, hvor langt vi er på FVU-området i forhold til at nå den nationale målsætning om 40.000 FVU-kursister på landsplan
  • en synliggørelse af de bedste FVU-erfaringer til at videreudvikle FVU-indsatsen

Fra udvalgets samlede vurdering:

"Udvalget for uddannelse og arbejdskraft vurderer, at der i 2020 er et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i HF & VUC FYN’s geografiske dækningsområde. Det kan delvist tilskrives, at HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter udviser fleksibilitet bl.a. ved at tilrettelægge lokale hold efter behov, virksomhedsrettede forløb (efter ønske på den enkelte virksomhed) og virtuel undervisning."