Book

Overgang

Her kan du se hvor mange af vores kursister der fortsætter på en videregående uddannelse

HF & VUC FYN, fordeling af optag (i procent)

Type/år 2014 2015 2016 2017 2018
Bachelor
(universitet mv.)
222 
(34)
228 
(32)
232
(32)
237
(30)
254 
(32)
Professionsbachelor 330
(51)
356 
(50)
384
(52)
430
(55)
425
(53)
Erhvervsakademi 99
(15)
131 
(18)
118 
(16)
121
(15)
128
(16) 
Kunstnerisk uddannelse  2
(0,3)
    1
(0,1)
0
(0,0)
i alt 653 
(100)
715 
(100)
734
(100)
789 
(100)
807
(100) 

Tallene er excl. fjernundervisningen og kommer fra Den Koordinerede tilmelding 2017.