Spring til hovedindhold
Book

Overgang

Her kan du se hvor mange af vores kursister der fortsætter på en videregående uddannelse

HF & VUC FYN, fordeling af optag (i procent)

Type/år 2015 2016 2017 2018 2019
Bachelor
(universitet mv.)
228 
(32)
232
(32)
237
(30)
254 
(32)
208
(26)
Professionsbachelor 356 
(50)
384
(52)
430
(55)
425
(53)
459
(58)
Erhvervsakademi 131 
(18)
118 
(16)
121
(15)
128
(16) 
120
(15)
Kunstnerisk uddannelse     1
(0,1)
0
(0,0)
5
(1)
i alt 715 
(100)
734
(100)
789 
(100)
807
(100) 
792
100)

Tallene er excl. fjernundervisningen og kommer fra Den Koordinerede tilmelding 2019.