Spring til hovedindhold
Book

Priser og anerkendelser

Vi er stolte af at være modtagere af adskillige priser - og tilmed inden for flere forskellige områder.

Facebook Community Action Grant 2021

HF & VUC FYN har ansøgt og fået 196.000 kr. til et nyt hybrid-klasselokale til fjernundervisning af voksne. 

Puljen fra Facebook, som vi har fået del i, går under navnet 2021 Community Action Grants og har bl.a. til formål at styrke lokal uddannelse inden for videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik.

Certificeret som UNESCO verdensmålsskole

Vi er nu også certificeret som UNESCO verdensmålsskole og er dermed en del af UNESCOs Associated Schools Project (ASP netværket). Vi forpligter os dermed bl.a. til:

  • At udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene
  • At udvikle undervisning, der fremmer bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
  • At implementere ”A Whole School Approach”
  • At oprette et UNESCO verdensmålsråd
  • At danne partnerskaber med danske og udenlandske UNESCO-skoler

Verdensmålscertificeret som 2030 SKOLE

HF & VUC FYNs strategi tager udgangspunkt i FNs verdensmål nummer 4 om kvalitetsuddannelse, og skolen har længe arbejdet med både verdensmål og bæredygtighed. Nu er HF & VUC FYN blevet 2030 SKOLE verdensmålscertificeret og deri ligger en forpligtelse til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen.​

Modtager af Notas Læsevejlederpris 2020

På trods af Covid-19-udfordringer, lykkedes det alligevel at overbringe den gode nyhed til en glad Lotte Louise Nielsen, HF & VUC FYN, som er årets modtager af Notas Læsevejlederpris. Prisen uddeles én gang om året til en læsevejleder der har gjort en særlig indsats for ordblinde elever.

Nota er en institution under Kulturministeriet, der producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.

Handicapprisen 2020 - uddannelse og job

Vi modtog prisen for vores nye HF Autismelinje. På vegne af HF & VUC FYN modtog vejlederne Nikolaj Nørgaard og Dorthe Hansen prisen. Med på billedet er også Sara Mehl Refsgaard Ludvigsen, kursist på autismelinjen.

Odense kommune giver fx prisen til uddannelsesinstitutioner, der i særlig grad tager initiativer til at inkludere borgere med handicap.

 

Ordblindeprisen 2020

HF & VUC FYN Odense modtog 1. oktober Ordblindeprisen for deres arbejde med deres 150 ordblinde elever. 

Ordblindeforeningen, der uddeler prisen, fandt, at dette års vindere har udrettet noget helt særligt ved at skabe et uddannelsestilbud, hvor underviserne ikke kun løfter den ordblinde fagligt, men i den grad også socialt og menneskeligt. Der er skabt et undervisningsmiljø, hvor der er plads og rum til at arbejde med de ordblindes udfordringer og den ordblinde som menneske. 

Uddannelsesprisen 2019

Hvert år uddeler VUC en uddannelsespris til et lokalt VUC, der på en innovativ måde udfordrer og sprænger rammerne for den traditionelle måde at undervise på.

HF & VUC FYN fik prisen for projektet "Fremmøde, fællesskab og faglighed". Det har mindsket kursisternes fravær og styrket den daglige trivsel.

Årets skolebyggeri 2019

FYNs HFs bygning i Kottesgade 2 opnåede en flot andenplads i kampen om prisen som Årets Skolebyggeri 2019.

Det var skolens unikke afrundede form samt valg af materialer juryen fremhævede, og som sikrede en plads blandt de endeligt fem nominerede.

De fire andre var sjællandske skolebyggerier, og det blev renoveringen af Holbergskolen i Kbh. NV, der løb med prisen.