Spring til hovedindhold
Book

Priser og anerkendelser

Vi er stolte af at være modtagere af adskillige priser - og tilmed inden for flere forskellige områder.

Årets handicappris 2023

Vi har vundet Social-, Bolig- og Ældreministeriets Handicappris for 2023 for vores indsats for at hjælpe unge med psykiske og kognitive handicap videre i uddannelse. Det er vi sindssygt stolte af og glade for. For det betyder, at vi gør en forskel for vores kursister.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

HF & VUC FYN gør en kæmpe indsats for, at flere unge med psykiske og kognitive handicap gennemfører en uddannelse. Ved at tage lidt mere hensyn til dem og deres handicap. Give dem lidt mere hjælp og støtte. Og fleksibilitet. HF & VUC FYN viser en vej for, hvordan vi med den rette støtte kan hjælpe langt flere unge med handicap til at gennemføre en uddannelse. Unge med handicap står alt for ofte på sidelinjen, når det kommer til at gennemføre en uddannelse.

Politikens undervisningspris 2022 

Jeanne Casna Friis fra FYNs HF vandt en særpris for hendes evne til at skabe begejstring for litteratur og faget dansk.

Camilla Hutters fra fagpanelet begrunder valget af Jeanne Casna Friis på følgende måde:

»Hun evner at være den gode faglige lærer, der faktisk kan få vækket elevernes interesse for nogle af de ting, som er lidt mere klassiske danskting som litteratur og forfattere, mens hun holder fast i, hvordan man kan lære noget og også blive dannet som menneske«, siger Camilla Hutters og tilføjer:

»Samtidig får hun også skabt et trygt læringsrum. Hun er på VUC og har en gruppe, hvor mange ikke nødvendigvis har de bedste erfaringer med at gå i skole. Hun er virkelig fokuseret på, at det er vigtigt at få dem videre. For at få dem videre skal hun både sørge for at give dem lysten til det faglige og skabe et trygt læringsrum. Det er kombinationen af de to ting, der gør, at hun får en særpris«.

Handicaprådets Uddannelses- og Jobpris 2021

Handicaprådets Uddannelses- og Jobpris 2021 gik til HF & VUC FYN for ordblindelinjen 🎉🥳
Handicaprådet i Odense Kommune tildelte HF ORDBLIND Handicapprisen for vores "arbejde for mennesker med ordblindhed under uddannelse" 💙
Med ordene ”I er med til at skabe fællesskaber, skabe håb og skabe drømme – tak fra Handicaprådet for at hjælpe mennesker med usynlige handicaps", tog vores gode kollegaer Lotte Louise og Ann Grethe imod den fornemme pris 🏆

Facebook Community Action Grant 2021

HF & VUC FYN har ansøgt og fået 196.000 kr. til et nyt hybrid-klasselokale til fjernundervisning af voksne. 

Puljen fra Facebook, som vi har fået del i, går under navnet 2021 Community Action Grants og har bl.a. til formål at styrke lokal uddannelse inden for videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik.

Certificeret som UNESCO verdensmålsskole

Vi er nu også certificeret som UNESCO verdensmålsskole og er dermed en del af UNESCOs Associated Schools Project (ASP netværket). Vi forpligter os dermed bl.a. til:

  • At udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene
  • At udvikle undervisning, der fremmer bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
  • At implementere ”A Whole School Approach”
  • At oprette et UNESCO verdensmålsråd
  • At danne partnerskaber med danske og udenlandske UNESCO-skoler

Verdensmålscertificeret som 2030 SKOLE

HF & VUC FYNs strategi tager udgangspunkt i FNs verdensmål nummer 4 om kvalitetsuddannelse, og skolen har længe arbejdet med både verdensmål og bæredygtighed. Nu er HF & VUC FYN blevet 2030 SKOLE verdensmålscertificeret og deri ligger en forpligtelse til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen.​

Modtager af Notas Læsevejlederpris 2020

På trods af Covid-19-udfordringer, lykkedes det alligevel at overbringe den gode nyhed til en glad Lotte Louise Nielsen, HF & VUC FYN, som er årets modtager af Notas Læsevejlederpris. Prisen uddeles én gang om året til en læsevejleder der har gjort en særlig indsats for ordblinde elever.

Nota er en institution under Kulturministeriet, der producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.

Handicapprisen 2020 - uddannelse og job

Vi modtog prisen for vores nye HF Autismelinje. På vegne af HF & VUC FYN modtog vejlederne Nikolaj Nørgaard og Dorthe Hansen prisen. Med på billedet er også Sara Mehl Refsgaard Ludvigsen, kursist på autismelinjen.

Odense kommune giver fx prisen til uddannelsesinstitutioner, der i særlig grad tager initiativer til at inkludere borgere med handicap.

 

Ordblindeprisen 2020

HF & VUC FYN Odense modtog 1. oktober Ordblindeprisen for deres arbejde med deres 150 ordblinde elever. 

Ordblindeforeningen, der uddeler prisen, fandt, at dette års vindere har udrettet noget helt særligt ved at skabe et uddannelsestilbud, hvor underviserne ikke kun løfter den ordblinde fagligt, men i den grad også socialt og menneskeligt. Der er skabt et undervisningsmiljø, hvor der er plads og rum til at arbejde med de ordblindes udfordringer og den ordblinde som menneske. 

Uddannelsesprisen 2019

Hvert år uddeler VUC en uddannelsespris til et lokalt VUC, der på en innovativ måde udfordrer og sprænger rammerne for den traditionelle måde at undervise på.

HF & VUC FYN fik prisen for projektet "Fremmøde, fællesskab og faglighed". Det har mindsket kursisternes fravær og styrket den daglige trivsel.

Årets skolebyggeri 2019

FYNs HFs bygning i Kottesgade 2 opnåede en flot andenplads i kampen om prisen som Årets Skolebyggeri 2019.

Det var skolens unikke afrundede form samt valg af materialer juryen fremhævede, og som sikrede en plads blandt de endeligt fem nominerede.

De fire andre var sjællandske skolebyggerier, og det blev renoveringen af Holbergskolen i Kbh. NV, der løb med prisen.