Spring til hovedindhold
Book

HF & VUC FYN er nu verdensmålscertificeret

HF & VUC FYNs strategi tager udgangspunkt i FNs verdensmål nummer 4 om kvalitetsuddannelse, og skolen har længe arbejdet med både verdensmål og bæredygtighed. Nu er HF & VUC FYN blevet verdensmålscertificeret og deri ligger en forpligtelse til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen.

Strategi om fælles fokus på læring

”For at skrue tiden lidt tilbage, så kan man vel sige, at vores nuværende strategi bygger på den gamle, der handlede om at have et fælles fokus på læring”, fortæller rektor Stig Holmelund Jarbøl.

”Det var en strategi, som vi lykkedes virkelig godt med, både på kursisternes gennemførelse og trivsel hos både kursister og ansatte. I forlængelse af den succes, havde vi et ønske om at videreudvikle skolen – og lægge et lag mere oven på den gamle strategi. Vi synes, at FNs verdensmål 4 nærmest er som skrevet til vores skole – for vi skal jo netop sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse. Vi er ikke en elitær uddannelsesinstitution som fx et gymnasium, hvor mange bogligt stærke elever søger hen. Vi har mange dygtige kursister, men vi skal også løfte de mindre boglige elever”.

Hvert år er der mellem 8.000 og 10.000 borgere, der tilmelder sig en uddannelse eller nogle fag hos én af HF & VUC FYNs afdelinger, og skolen sætter en ære i at give hver kursist kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring. Det er vigtigt for skolen at fastholde den gode udvikling og derfor har vi arbejdet på at blive certificeret som en verdensmålsskole.

Vi skal tænke mere bæredygtigt

Fundamentet for en bæredygtig skole består af en række parametre, der forholder sig til både undervisning, værdier og skolens drift og netop på det driftsmæssige plan prøver HF & VUC FYN også at tænke mere bæredygtigt. Derfor kigger vi både på indkøb, drift og hvordan man får en mere bæredygtig skole i arbejdet med den nye strategi. ”Vi skal lære vores kursister, at de skal være bevidste om, at de gerne må tage ansvar for vores verden”, fortæller Stig Holmelund Jarbøl. ”Kursisterne skal gøre sig en masse erfaringer som en integreret del af skoledagen. Det handler ikke kun om FNs verdensmål 4, men også om de andre verdensmål. Vi trækker verdensmålene ind i undervisningen, så man arbejder med det som problemtænkning. Man kan jo fx sige, at uddannelse kan være nøglen til at reducere ulighed, og at der også er en klar sammenhæng mellem sundhed og uddannelse, hvilket netop er en væsentlig årsag til at vi bl.a. har indført røg- og tobaksfri skoletid”.

I forhold til bæredygtighed har skolen bl.a. sat solceller på de nyeste bygninger, så energien kan genanvendes, og der er brugt forskellige bæredygtige materialer som gamle bildæk, der er omdannet til et stødabsorberende gulv, genbrugstræ på en flot central trappe og der er generelt valgt mere træ som materiale, fordi det er med til at skabe et sundt indeklima.

Derudover fortæller Stig Holmelund Jarbøl: ”Vi har netop afholdt et projektlederkursus, hvor mange ansatte deltog – og hvert projekt skulle handle om verdensmålene, enten til undervisningen eller som et bæredygtigt tiltag for skolen som helhed. Det resulterede bl.a. i et super flot miljøprojekt, hvor der blev sået en hel blomstereng, noget som giver biodiversitet på de grønne arealer. Det sjove er, at mange turister tog billeder af netop denne eng, da de gæstede Ærø i sommer, og det er jo dejligt, at projektet har glædet og gavnet på flere måder.”

Kursisterne som engagerede verdensborgere

Endnu et tiltag er, at HF & VUC FYN også har nedsat et verdensmålsråd for kursister, hvor de i endnu højere grad bliver inddraget i arbejdet med verdensmålene. Det er tanken, at de skal arbejde med forskellige emner, der kan være med til at inspirere HF & VUC FYN som skole.

”Der er rigtig mange unge, der har stort fokus på bæredygtighed, klima og meget andet. Og dem skal vi lytte til. Én af vores fornemste opgaver er at få kursisterne til at tænke bæredygtigt – så de kan være med til at påvirke endnu flere omkring dem. Vi uddanner alle vores kursister som engagerede verdensborgere. Det lyder meget ambitiøst, men tanken er, at de skal tage ansvar for deres egen verden og dét, de selv kan ændre. Hvis alle gør det, så ændrer vi verden”, uddyber Stig Holmelund Jarbøl.

Verdensmålscertificering

Som en naturlig forlængelse af den gamle strategi, de nye bæredygtige tiltag og arbejdet med verdensmålene, har HF & VUC FYN sendt en 3-årig handleplan til organisationen CHORA2030, der har dannet netværket 2030 SKOLER, som retter sig mod grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser. Det målrettede arbejde med verdensmålene og bæredygtighed har medført, at HF & VUC FYN er blevet certificeret som en verdensmålsskole. Baggrunden for 2030 SKOLERs verdensmålscertificering er et ønske om, at de certificerede skoler tager ansvar for at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv både på skolen selv og gennem uddannelse af eleverne. Det skal give de unge en viden om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling og inspirere dem til selv at bidrage og være med til at forbedre det samfund, de er del af.

”Nu har vores store arbejde båret frugt, og vi er blevet certificeret som en 2030 SKOLE og det gør mig utrolig stolt på vores skoles vegne”, siger Stig Holmelund Jarbøl med et stort smil.