Spring til hovedindhold
Book

Mentor Tina: Jeg er autisternes advokat

Dannelse og uddannelse går hånd i hånd, når Tina som mentor arbejder med kursisterne på HF Autisme. Hendes primære opgave er at støtte de unge igennem deres ungdomsuddannelse.

Dannelse og uddannelse går hånd i hånd, når Tina som mentor arbejder med kursisterne på HF Autisme. Tinas primære opgave er at støtte de unge igennem deres ungdomsuddannelse og hjælpe med de mange forskelligartede udfordringer, der kan spænde ben i hverdagen. Men det langsigtede mål er at skubbe dem ud af deres komfortzone, så de lærer at klare sig i livet efter hf.

Batteriet er ofte halvtomt

Det er svært at være ung i dag. Og hvis man har fået en diagnose indenfor autisme-spektret med i bagagen (og eventuelt en diagnose oveni såsom angst, ADHD, OCD mv.), er livet ekstra udfordrende nogle gange. Derfor benytter Tina en batteri-metafor til at visualisere, hvordan autister bruger en stor del af deres energi på at navigere i de mange indtryk i hverdagen. Hvis man er hypersensitiv overfor lyde, lys, lugt, smag eller tekstiler er det meget forstyrrende og tærer på kræfterne.

  • Når autister vågner op om morgenen, afhænger deres energiniveau af, hvordan dagen i forvejen har været. Måske er de allerede nede på 80%, hvor andre starter med 100%. Turen ind til skolen er ofte krævende, hvis der er mange forstyrrende lyde eller lugte. Så er de nede på 50%. Og det sidste overskud bruger de på at være med i timerne. Når skoledagen er omme, kan de næsten ikke klare mere og skal hjem og lade batteriet op.

Batteri-metaforer hjælper samtalen på gled omkring de energikrævende input og aktiviteter, og Tina giver et godt billede af, hvor hun skal sætte ekstra indsats ind for at støtte og skærme kursisterne.

Mange roller i løbet af en dag

I løbet af skoledagen udfylder Tina mange forskellige roller. Hun har både kursisternes trivsel og udvikling for øje. Det være sig deres personlige udvikling og deres sociale og faglige mål. Hun skal  løbende foretage evaluering af deres progression og rapportere til kursisternes hjemkommuner.

  • Som skole vil vi gerne støtte dem i at gennemføre deres uddannelse, men vi vil jo gerne have, at de kommer videre og bliver forberedt til et - mere selvstændigt - liv efter hf.

Derfor spænder en mentors rolle over både elementer af dannelse og uddannelse. Men den vigtigste funktion er nok at være kursisternes mægler og lade dem mærke, at vi har deres ryg:

  • Jeg tager gerne kampene på deres vegne og sikrer, at de f.eks. får den ekstra tid til eksamen, hvis de har fået det bevilliget, eller lidt længere snor ift. fravær, hvis de har det svært i en periode. Jeg kan sagtens skrue bissen på. Der er en grund til, at de har døbt mig deres løvemor, griner Tina og fortsætter: Noget af det fineste arbejde for mig er jo relationer til de her unge mennesker. De skal turde vise mig deres frustrationer, for at jeg kan hjælpe med at udvikle og rykke dem ud af deres komfortzone.

Vi er kursisternes faste holdepunkt

En mentors arbejdsdag foregår både i og omkring klasserummet. Det betyder, at Tina sidder med inde i undervisningslokalet i alle de obligatoriske fag og løbende snakker med de kursister, som giver signal om, at de har brug for et pusterum eller en snak. Derudover kan hun også fungere som en slags oversætter eller talerør og stille de ”dumme spørgsmål” i undervisningen, som kursisterne måske ikke selv tør at stille, hvis de er i tvivl om noget.

  • Vi er jo et helt team af mentorer, der arbejder med kursisterne hver dag, og vi prøver at fodre lærerteamet med den specialpædagogiske baggrundsviden vi har, som kan give forklaringer på, hvorfor den ene eller den anden har en svær og udfordrende dag.

Generelt har mentorerne et meget tæt og frugtbart samarbejde med klassens lærere og studievejleder. Når kursister tager fat på deres valgfag, sluses de langsomt ud på de ordinære enkeltfagshold blandt de andre kursister på skolen i takt med, at de mødes til færre obligatoriske fag i den vante autismeklasse.

  • Gradvist får kursisterne nye lærere og klassekammerater i deres valgfag. På den måde er vi mentorer det eneste faste holdepunkt i løbet af deres hf, og vi holder faste samtaler med kursisterne igennem hele deres uddannelse. Det skaber en tryghed. Og hvis der er noget, de unge mennesker har brug for, så er det tryghed og tillid til, at vi er der for dem.

På Hf Autisme er alle kursister tilknyttet en individuel mentor, der følger dem hele vejen igennem deres uddannelsesforløb, Mentorerne har alle specialpædagogisk baggrund og bred erfaring med ASF-området. De arbejder med kursisternes trivsel samt personlige, faglige og sociale udvikling i og omkring klasserummet i tæt samarbejde med klassens lærere og studievejledere.

Læs mere om uddannelsen her