Book

Vi lader os ikke begrænse!

Anna og Maria vil ikke lade sig begrænse af deres ordblindhed. De forfølger deres mål og bruger de mange gode hjælpemidler der findes for ordblinde.

Maria og Anna lader sig ikke begrænse af ordblindhed

Man kan sagtens tage en uddannelse, selv om man er ordblind. Det kræver måske mere energi, fordi man skal bruge længere tid på at læse tekster og skrive opgaver, men der er mange kompenserende hjælpemidler, som kan hjælpe ordblinde gennem deres studie og hverdagen generelt. Dét er Maria og Anna to gode eksempler på, for de er begge ordblinde og i gang med at læse hf på HF & VUC FYN Svendborg.

Maria har genfundet troen på sig selv

Maria (til venstre på billedet) har ikke haft det nemt i skolen, faktisk gik hun ud af 7. klasse pga. personlige årsager og fik derfor aldrig en 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Efter hun var gået ud af folkeskolen, skiftede hun mellem at gå på produktionsskole, være på kontanthjælp og have job i en dagligvarebutik, men hun havde fået lyst til at lære noget mere og begynde på en ny uddannelse.

”For nogle år siden flyttede jeg fra Sjælland til Svendborg og begyndte på VUC. Jeg skulle starte helt fra bunden, fordi jeg jo manglede både 9. og 10. klasse, så jeg begyndte på avu. Her opdagede man ret hurtigt, at jeg havde svært ved lange ord, og jeg blev testet for ordblindhed. Testen viste, at jeg var ordblind, og jeg begyndte derfor i en ordblindeklasse, hvor jeg lærte at bruge forskellige IT-værktøjer. Nu er jeg nået så langt, at jeg går på hf og jeg har igen fundet troen på mig selv”.

Maria er enlig mor med 2 børn på henholdsvis 6 år og 17 måneder, og hun er stolt over, hvor langt hun er nået. Ordblind, studerende og mor – det kan godt lade sig gøre!

”Hvis jeg kunne sige noget til andre ordblinde, så er det, at de skal lade være med at være flove over, at de ikke kan læse. Bare spring ud i det – man kan få en masse værktøjer, der kan hjælpe i hverdagen”. Maria

Anna: Fokusér på det, du er god til

Anna (til højre på billedet) er uddannet cater, men synes alligevel ikke, at hun var landet på den rette hylde.

”Det var nok bare et nemt valg at uddanne mig til cater. Jeg blev tilbudt en plads efter skolen, og det sagde jeg bare ja til. Jeg vidste godt, at jeg var ordblind, for jeg var blevet testet tilbage i 6. klasse. Men jeg følte, at der ikke rigtig var nogen, som troede på, at jeg kunne blive til noget. Og det er nok også først nu, at jeg har så meget ro, at jeg kan læse videre”.

Anna startede på VUC for et år siden, hvor hun tog nogle 10. klasses fag på avu og nu er hun videre på hf. Hun har fået en læsepen til at hjælpe med læsningen i hverdagen, for det er muligt at søge om specialpædagogisk støtte til sin ordblindhed.

”Jeg er rigtig dygtig mundtligt og får høje karakterer, men skriftligt ligger jeg til bestået. Men det vil jeg ikke lade mig begrænse af. Selv om man har svært ved at skrive, så kan man jo være dygtig mundtligt”.

Når Anna er færdig med sin hf, vil hun gerne læse videre. Hun har endnu ikke lagt sig fast på en bestemt uddannelse, men det skal være noget med pædagogik.

”Det er vigtigt, at man ikke hænger fast i fortiden, for man er ikke dum, selv om man er ordblind. Man skal huske at fokusere på dét, som man er god til, og ikke dét, som man ikke kan”.

Privat har Anna 2 børn under 6 år og er en del alene med børnene, fordi hendes forlovede er sømand. Det fungerer heldigvis godt med både studie og børn, fordi hun kan nøjes med 17 timer på skolen om ugen, og det giver ekstra luft til også at fokusere på lektierne.