Book

Keld Fredbergs legat

Hvis du afslutter eller allerede har afsluttet din hf og fortsætter på en videregående uddannelse, har du mulighed for at søge Keld Fredbergs legat.

Keld Fredbergs legat

Legatet er stiftet af forhenværende overlærer Keld Fredberg.

Formål

Legatets formål er at hjælpe de kursister, der har afsluttet en adgangsgivende eksamen ved HF & VUC FYN Odense og som læser videre ved en dansk undervisningsinstitution.

Hvordan søger du?

Legatet søges via dette ansøgningsskema 

Hvem skal ansøgningen sendes til?

Ansøgningen sendes til HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C, - att.: Ingrid Vestergaard eller via mail til Ingrid Vestergaard på ive@vucfyn.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 27. april 2020.

Behandling og uddeling

De indkomne ansøgninger behandles i legatbestyrelsen, og uddeling af legatet finder sted ved HF & VUC FYN Odenses årsafslutning i juni.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær for legatbestyrelsen Ingrid Vestergaard på mail: ive@vucfyn.dk