Spring til hovedindhold
Book

SU og SVU

Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der går på en uddannelse.

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Du kan søge SU, hvis du har 23 timer eller mere pr. uge på avu eller hf. Hvis du har hjemmeboende barn/børn under 7 år, kan du nøjes med 17 timer pr. uge. Husk at sende dokumentation for de hjemmeboende børn til din SU-vejleder.  

Du søger SU og ændrer dine SU-forhold i minSU. Du logger på med NemID. Har du spørgsmål om din SU, skal du kontakte SU-medarbejderen på dit undervisningssted - find dem længere nede på siden.

SU på 2-årig hf og hf-søfart

Når du har fået besked om, at du er optaget, kan du søge SU. Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, hvis du opfylder betingelserne. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli. 

Er du under 18 år, kan du søge Søfartsstyrelsen om økonomisk støtte svarende til SU. Når du fylder 18, overgår du til den almindelige SU. Du kan desuden søge legater.

SU på Gymnasial supplering

De komprimerede GS-forløb giver dig også ret til at modtage SU. Som hovedregel gælder at et:

  • 0-C forløb giver 1 måneds SU
  • C-B og B-A forløb giver 2 måneders SU
  • 0-B og C-A forløb giver 3 måneders SU
  • 0-A giver ret til 4 måneders SU

Der gives max. 3 måneders SU i et semester. 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er støtte til de 25-60 årige i arbejde, der tager en voksenuddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau. Klik her for at læse mere om SVU.

Kontakt vores SU-vejledere

Kontakt vores SVU-vejledere

Tilskud