Spring til hovedindhold
Book

HF IN

HF IN - også kaldet HF inklusion - er for dig, der på grund af fysiske eller psykiske barrierer ikke er i stand til at tage en hf på almindelige vilkår.

Hvor?

Du kan tage HF IN på alle vores afdelinger

Studiestart

August

Varighed

Ca. 3 år

HF IN

HF IN er et særligt tilrettelagt hf-forløb for sårbare unge med psykiske og fysiske udfordringer. Vi skaber rolige rammer og en forudsigelig hverdag, hvor du går i klasse med andre ligesindede.

Vi hjælper unge med psykiske og kognitive handicap til at gennemføre en uddannelse med den rette støtte. De fælles udfordringer giver en ro hos den enkelte om, at det er ok at være, som man er. På HF IN vil du møde en stor grad af rummelighed og forståelse fra dine lærere og blandt dine klassekammerater.

Udover undervisningen tilbyder vi forskellige sociale aktiviteter, hvor vi arbejder med din trivsel. Derudover forbereder vi dig, inden du skal læse videre på en videregående uddannelse.

”På VUC får de det til virke overskueligt, fordi der er stor forståelse for mine udfordringer”. Morten

Vi tilbyder

 • Fællesskab med ligesindede unge
 • Rolige rammer med faglig fordybelse
 • Undervisning med faste rammer og struktur for dig, der har særlige behov
 • Fast klasselokale
 • Mulighed for direkte online-streaming af undervisningen efter aftale med studievejleder
 • Individuel mentorordning og mulighed for ekstra SPS-støtte

Særlig støtte

Når du starter på HF IN, får du tildelt en mentor, som delvist følger dig i undervisningen og giver dig støtte i både personlig og faglig udvikling. Her kan du få ekstra vejledning og støtte til at få din hverdag til at fungere gennem individuelle samtaler og målrettede gruppeforløb.

Din mentor er en fast støtteperson, der følger dig gennem hele uddannelsen. Vores specialuddannede mentorer har en særlig viden om unge med særlige behov og diagnoser. De har et tæt samarbejde med dine lærere og din studievejleder, og sammen vil de hjælpe dig med at besejre de barrierer, der kan være ift. at gennemføre din hf-uddannelse.

Hvis du har særlige sårbarheder psykisk eller fysisk i form af en diagnose, kan din studievejleder hjælpe med at søge om ekstra SPS-støtte.

”Vores mentor Tina er mega god at læsse af på. Hun giver mig den der ekstra støtte, som jeg har brug for i hverdagen”. Gudrun

Fag

Du har mulighed for at tilmelde dig det antal fag ad gangen, som du er klar til.
HF består af en række obligatoriske fag og nogle valgfag. Du følges med dine klassekammerater i de obligatoriske fag og øver dig langsomt i at have undervisningen sammen med de øvrige hf-kursister på skolen i dine valgfag.

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C eller B
 • Religion C
 • Historie B
 • Geografi C
 • Samfundsfag C
 • Biologi C
 • Kemi C
 • Valgfag
 • Individuel og fælles vejledning

Mulighed for fleksibel undervisning

Som udgangspunkt skal du møde op til timerne. Men hvis der er dage, hvor du har svært ved at møde fysisk op på skolen, har du mulighed for at lave en individuel aftale med din studievejleder om at deltage live via online-stream.

Om skolen

Du kan gå på HF IN på alle vores afdelinger på Fyn.

I Nyborg, Glamsbjerg, Faaborg, Middelfart og Svendborg kommer du til at gå på en lille skole med få kursister og små klasser. Vi er en lille, tæt lærergruppe, som underviser i de samme lokaler. Alle kender alle, og her er høj grad af tryghed og nærhed i hverdagen.

I Odense kommer du til at gå i en fast HF IN klasse, hvor alle har noget med i bagagen. Du vil opleve et helt særligt fællesskab omkring HF IN, der fungerer som en lille skole i skolen.

Optagelseskrav

Du skal have gennemført 9. eller 10. klasse, og det skal være mindst ét år siden, at du forlod folkeskolen.
Optagelse på HF IN kræver visitation fra din hjemkommune (undtagen i Svendborg og Odense).

Økonomi

Du kan søge SU efter gældende regler. Du betaler deltagerbetaling for de enkelte fag, som koster 550 kr. pr. fag.

HF IN giver adgang til videre uddannelse

HF IN er tilrettelagt som en hf-enkeltfagsuddannelse og er adgangsgivende fuldstændig som andre hf-uddannelser. Sammen med din studievejleder, vælger du, hvor mange fag, du kan klare ad gangen.

Start

Undervisningen starter i august.

Kontakt vores vejledere

Onlineundervisningen er en virkelig god buffer, som giver mig ro til at kunne sove bedre om natten. Hvis jeg har en dårlig dag, kan jeg følge med hjemmefra, så jeg ikke går glip af timerne. Anna