Spring til hovedindhold
Book

HF IN

HF IN - også kaldet HF inklusion - er for dig, der på grund af fysiske eller psykiske barrierer ikke er i stand til at tage en hf på almindelige vilkår. HF IN tilbydes i Middelfart og Odense.

Studiestart

August

Varighed

Ca. 3 år

HF IN Middelfart

HF IN er et 3-årigt forløb specialtilrettelagt til en fuld hf, hvor vi skaber rammer og struktur for dig med en diagnose. Det sikrer dig en stabil og genkendelig skoledag med stor rummelighed.

Vi tilbyder

 • Lærere, der brænder for at undervise netop dig
 • Undervisning, der tilrettelægges efter særlige behov
 • Lektieintegreret undervisning, hvor lektielæsning foregår på skolen
 • Dobbeltlærerordning på udvalgte fag
 • Specialtilrettet lokale med mulighed for ro og afskærmning
 • Mentorordning og SPS (specialpædagogisk støtte) efter behov under hele uddannelsen
 • Gratis adgang til skolepsykolog

Undervejs bliver du undervist sammen med andre hf-kursister, så du kan forberede dig på dagligdagen på en videregående uddannelse.

Fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Matematik C 
 • Religion C
 • Historie B
 • Biologi C
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Psykologi B
 • Mediefag B
 • Valgfag

Der er flere skemalagte timer på første studieår for at få dig fagligt godt i gang, mens vi skærer ned på timerne i 2. og 3. studieår, hvor det faglige niveau stiger, så du har tid til at fordybe dig i de sværere fag.

Online

I tæt dialog med studievejlederen vil det være muligt at tage dele af undervisningen online. Noget af undervisningen kan blive optaget, så det er muligt at følge med også på dage, der driller.

Skolen

Du kommer til at gå på en lille skole med få kursister og små klasser. Vi er en lille, tæt lærergruppe, som underviser i de samme lokaler, og vi gi’r morgenmad hver morgen.

Optagelseskrav

Du skal have gennemført 9. eller 10. klasse, og det skal være mindst ét år siden, at du forlod folkeskolen.

Økonomi

Du kan - i samarbejde med studievejlederen på VUC - søge om støtte til mentorordning i din hjemkommune.

Du kan søge SU efter gældende regler. 
Du betaler deltagerbetaling for de enkelte fag, som koster 550 kr. pr. fag.

Start & sted

HF IN Middelfart starter i august og undervisningen foregår på Østre Hougvej 101, 5500 Middelfart. Du kan blive optaget helt frem til studiestart.

Vil du vide mere?

Kontakt vores studievejleder for yderligere info:
Stine Illum Lange, sig@vucfyn.dk eller tlf. 62 65 66 95

HF IN Odense

Med HF IN kan du i tæt samarbejde med en studievejleder og evt. din sagsbehandler sammensætte en hf i et tempo, der passer til dig.

Du får mulighed for at tage det antal fag ad gangen, som du er klar til. Hvis der er dage, hvor du har svært ved at møde fysisk til undervisningen, så er der mulighed for at du kan deltage online. Er der enkelte dage, hvor du hverken er klar til at følge timerne på skolen eller online, kan du se optagelser af undervisningen og lave de tilhørende opgaver på et senere tidspunkt.

På HF IN har vi en fast mentor tilknyttet, så du kan få ekstra vejledning og støtte til at gennemføre undervisningen i dagligdagen. Der er også en række sociale tiltag med henblik på trivslen og læringen, der kan styrke dig og dine medstuderende i at gennemføre. Gennem individuelle samtaler og målrettede gruppeforløb får du hjælp til at besejre de barrierer, der kan være ift. at færdiggøre din ungdomsuddannelse.

Fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C 
 • Religion C
 • Historie B
 • Geografi C
 • Samfundsfag C
 • Biologi C
 • Kemi C
 • Psykologi C

Du bestemmer, om du vil tage ét eller flere fag ad gangen.

I forløbet indgår også individuel og fælles vejledning.

Optagelseskrav 

Du skal have gennemført 9. eller 10. klasse, og det skal være mindst ét år siden, at du forlod folkeskolen.

Økonomi

Du kan søge SU efter gældende regler. Hvis du ikke kan opfylde SU-kravene, kan du snakke med din sagsbehandler om mulighed for anden økonomisk støtte.
Du betaler deltagerbetaling for de enkelte fag, som koster 550 kr. pr. fag.

Start & sted

HF IN Odense starter i august og undervisningen foregår i Kottesgade 6, 5000 Odense C.

Vil du vide mere?

Kontakt vores studievejleder for yderligere info:
Nikolaj Nørgaard, nns@vucfyn.dk eller tlf. 51 70 50 22